Наукова періодика України Клінічна анатомія та оперативна хірургія


Адамович О. О. 
Аналіз співвідношення висоти кісткових і хрящових структур шийного відділу хребта в осіб юнацького віку / О. О. Адамович // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2016. - Т. 15, № 3. - С. 48-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kaoch_2016_15_3_15
Остеохондроз шийного відділу хребта посідає одне з перших місць серед захворювань опорно-рухового апарату, що вражають осіб працездатного віку та призводять до тривалої втрати працездатності. Тому особливо актуальним сьогодні є пошук методів раннього виявлення кількісних і якісних змін у структурних компонентах хребта, що надасть змогу проводити їх корекцію ще до розвитку клінічних проявів і значно підвищить якість життя пацієнтів. Мета роботи - вивчення особливостей співвідношення висоти передньої дуги атланта, тіл хребців і міжхребцевих дисків у осіб юнацького віку та можливості виявлення відхилень у співвідношенні досліджуваних показників за проведення комп'ютерного томографічного обстеження. Опрацьовано 39 комп'ютерних томограм осіб юнацького віку (18 - 21 років), в тому числі - 18 жінок та 21 чоловіка, які проходили скринінгове комп'ютерне томографічне (КТ) обстеження, або обстеження з приводу патологій, не пов'язаних зі станом хребта, кісткової та хрящової тканин, чи захворювань, що могли б на нього вплинути. Обстеження виконано на комп'ютерному томографі четвертого покоління TSX-101A Aquilion 16. Вимірювали висоту міжхребцевих дисків, передньої дуги атланта та тіл хребців шийного відділу хребта по центру в прямій проекції. Досліджувані розміри визначали у міліметрах (мм). Для проведення вимірів використовували стандартну комп'ютерну програму K-Pacs-Lite. КТ обстеження шийного відділу хребта надає змогу визначити висоту міжхребцевих дисків, передньої дуги атланта та тіл хребців шийного відділу та дослідити особливості їх співвідношення, що є характерними для осіб різної статі. Встановлено, що у чоловіків і жінок найбільшу висоту має тіло другого шийного хребця, найменшу - дуга атланта. Незалежно від статі досліджуваний показник знижується від другого до п'ятого шийного хребця з наступним зростанням до сьомого шийного хребця. Найменшу висоту в осіб обох статей має перший міжхребцевий диск, а найбільшу - четвертий диск у чоловіків і шостий - у жінок. З'ясовано, що за однакового співвідношення висоти тіл хребців у чоловіків і жінок вищими є абсолютні значення у осіб чоловічої статі; висота перших п'яти дисків є вищою у чоловіків, а шостого - у жінок. Результати проведеного математичного опрацювання одержаних даних з використанням можливостей програми Microsoft Excel надають змогу запропонувати спосіб визначення відповідності величини питомих часток структур шийного відділу хребта осіб юнацького віку показникам вікової норми та виявлення відхилень (зменшення чи збільшення) досліджуваних показників за проведення скринінгових обстежень осіб без клінічних проявів вертебральної патології.
  Повний текст PDF - 717.721 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Адамович О.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Адамович О. О. Аналіз співвідношення висоти кісткових і хрящових структур шийного відділу хребта в осіб юнацького віку / О. О. Адамович // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2016. - Т. 15, № 3. - С. 48-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kaoch_2016_15_3_15.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського