Наукова періодика України Формування ринкових відносин в Україні


Дюк О. М. 
Інвестиції в людський капітал як фактор зростання конкурентоспроможності промислових підприємств / О. М. Дюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2018. - № 10. - С. 43-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_10_8
Проведено дослідження сутності людського капіталу і його важливості для підприємницької діяльності. Під людським капіталом розуміють сукупність набутих знань, навичок, мотивацій і енергії, якими наділені індивідууми, і які можуть використовуватися протягом певного періоду часу, з метою виробництва товарів і послуг. Досліджено державне фінансування людського капіталу протягом 2012 - 2016 рр. Проаналізовано дані, зробено висновок, що найбільший відсоток видатків з Державного бюджету нашої країни направлено на освіту, а найменший на духовний та фізичний розвиток. Встановлено, що освіта є основою формування людського капіталу, а інвестиції в освіту - джерело майбутнього доходу. Результати дослідження показали, що присутня тенденція до зменшення кількості професійно-технічних закладів та зменшення кількості вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації. Запропоновано напрями покрашення притоку інвестицій в освіту, як основу щодо формування людського капіталу в Україні.
  Повний текст PDF - 90.976 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Дюк О.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Дюк О. М. Інвестиції в людський капітал як фактор зростання конкурентоспроможності промислових підприємств / О. М. Дюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2018. - № 10. - С. 43-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_10_8.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського