Наукова періодика України Ендокринологія


Журавльова Л. В. 
Остеоартроз та цукровий діабет 2 типу: спільні ланки патогенезу / Л. В. Журавльова, М. О. Олійник // Ендокринологія. - 2015. - Т. 20, № 1. - С. 447-451. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/enkrl_2015_20_1_15
Остеоартроз (ОА) є одним із найпоширеніших ревматичних захворювань. Етіологія та патогенез ОА дотеперішнього часу залишаються вивченими не до кінця. Велике значення в розвитку та прогресуванні ОА надається метаболічному синдрому, зокрема інсулінорезистентності та цукровому діабету 2 типу. Розуміння патогенетичних взаємозв'язків цих захворювань допоможе покращити ранню діагностику та сприятиме своєчасному лікуванню, що є дуже важливим у зниженні інвалідизації цих хворих і покращанні якості життя.Остеоартроз (OA) является одним из самых распространенных ревматических заболеваний. Этиология и патогенез OA до настоящего времени остаются не до конца изученными. Большую роль в развитии и прогрессировании OA, играет метаболический синдром, в частности инсулинорезистентность и сахарный диабет 2 типа. Понимание патогенетических взаимосвязей этих заболеваний поможет в улучшении ранней диагностики, и назначении своевременной терапии, что является очень важным в снижении инвалидизации этих больных и улучшении качества жизни.Osteoarthritis (OA) is one of the most common rheumatic diseases. Etiology and pathogenesis of OA are not fully understood to date. The metabolic syndrome, including insulin resistance and type 2 diabetes, are important in the development and progression of OA. Understanding the pathogenesis of these diseases will help to improve early diagnosis and timely treatment, what is very important in reducing disability in these patients and improving quality of life.
  Повний текст PDF - 162.686 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Журавльова Л.
 • Олійник М.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Журавльова Л. В. Остеоартроз та цукровий діабет 2 типу: спільні ланки патогенезу / Л. В. Журавльова, М. О. Олійник // Ендокринологія. - 2015. - Т. 20, № 1. - С. 447-451. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/enkrl_2015_20_1_15.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Журавльова Лариса Володимирівна (1961–) (медичні науки)
 • Олійник Марія Олександрівна (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського