Наукова періодика України Ендокринологія


Тихонова Т. М. 
Діагностична значущість автоімунних маркерів у визначенні варіанта перебігу цукрового діабету / Т. М. Тихонова // Ендокринологія. - 2013. - Т. 18, № 4. - С. 39-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/enkrl_2013_18_4_9
У результаті обстеження 258-ми хворих на повільно прогресуючий автоімунний діабет дорослих (ППАДД), цукровий діабет (ЦД) 1 та 2 типу виявлено, що найвища частота позитивного титру антитіл спостерігалася у хворих на ППАДД. Встановлено, що визначення лише одного виду антитіл не є доказовим щодо верифікації діагнозу ППАДД. З великою ймовірністю про наявність ППАДД свідчить виявлення комбінації позитивного титру антитіл. Визначення маркерів автоімунної деструкції за наявності ЦД 2 типу слід розцінювати як предиктор розвитку інсулінозалежності в майбутньому у цієї категорії хворих. З урахуванням встановленої певної частоти виявлення позитивного титру антитіл (GAD ab, ІСА ab, ІА-2 ab) у хворих на ЦД 2 типу обгрунтовано необхідність для верифікації ППАДД враховувати особливості клінічного перебігу захворювання.В результате обследования 258-ми больных медленно прогрессирующим аутоиммунным диабетом взрослых (МПАДВ), сахарным диабетом 1 и 2 типа выявлена наиболее высокая частота положительного титра антител у больных МПАДВ. Установлено, что определение только одного вида антител не является доказательным для верификации диагноза МПАДВ. С большой вероятностью о наличии МПАДВ свидетельствует обнаружение комбинации положительного титра антител. Определение маркеров аутоиммунной деструкции при СД 2 типа следует расценивать в качестве предикторов развития инсулинозависимости в будущем у данной категории больных. С учетом установленной определенной частоты выявления положительного титра антител (GAD ab, ICA ab, IA-2 ab) у больных СД 2 типа обосновывана необходимость для верификации МПАДВ учитывать особенности клинического течения заболевания.An inspection result of 258 patients with slowly progressing autoimmune diabetes of adults (LADA), diabetes mellitus type 1 and 2 revealed the highest frequency of positive antibody titers in LADA pa¬tients. It has been found that the definition of only one type of antibod¬ies is not conclusive for verification of diagnosis LADA. Combination of positive antibody titers indicates the presence of LADA with a high probability of detection. Determination of markers of autoimmune destruction in type 2 diabetes should be considered as predictors of insulin-dependent in future in these patients. The frequency of occur¬rence of a particular set of positive antibody titeres (GAD ab, ICA ab, IA-2 ab) in patients with type 2 diabetes explains the necessity of taking into account the clinical course of the disease for the verification LADA.
  Повний текст PDF - 193.715 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Тихонова Т.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Тихонова Т. М. Діагностична значущість автоімунних маркерів у визначенні варіанта перебігу цукрового діабету / Т. М. Тихонова // Ендокринологія. - 2013. - Т. 18, № 4. - С. 39-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/enkrl_2013_18_4_9.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського