Наукова періодика України East european journal of physics


Bizyukov O. A. 
Phase states of macroparticles in plasma with hot electrons at presence of ion beam / O. A. Bizyukov, O. D. Chibisov, O. I. Kutenko // East european journal of physics. - 2017. - Vol. 4, Num. 3. - С. 48-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eejph_2017_4_3_9
Теоретично вивчено можливість випаровування металевих макрочасток мікронних розмірів при проходженні через область замагніченої плазми з електронами, що мають розподіл Максвела за швидкостями з температурою в діапазоні Te = 1 - 100 еВ, і за присутності іонного пучка з енергією в діапазоні <$E epsilon sub b~=~1~-~6> кеВ. У наближенні OML теорії обчислено плаваючий потенціал макрочастки, вивчено вплив температури електронів та енергії іонного пучка на його величину. Одержано рівняння балансу енергій на поверхні макрочастки, при цьому беруться до уваги такі механізми обміну енергією, як зіткнення частинок іонного пучка і частинок плазми з макрочасткою, теплове випромінювання макрочастки, а також охолодження за рахунок випаровування речовини з поверхні макрочастки. Вивчено вплив температури плазмових електронів і енергії іонного пучка на стаціонарну температуру макрочастки. Показано, що за заданих параметрів плазми та іонного пучка така рівноважна температура мідної макрочастки знаходиться нижче точки кипіння, так що випаровування макрочастки відбувається за температур нижчих температури кипіння. Одержано залежності часу випаровування мідних макрочасток від температури електронів та енергії іонного пучка.
  Повний текст PDF - 429.542 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Bizyukov O.
 • Chibisov O.
 • Kutenko O.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Bizyukov O. A. Phase states of macroparticles in plasma with hot electrons at presence of ion beam / O. A. Bizyukov, O. D. Chibisov, O. I. Kutenko // East european journal of physics. - 2017. - Vol. 4, Num. 3. - С. 48-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eejph_2017_4_3_9.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського