Наукова періодика України East european journal of physics


Vus K. 
Auramine o as potential amyloid marker: fluorescence and molecular docking studies / K. Vus, U. Tarabara, K. Semenova, V. Viter, O. Nikitina, V. Trusova, G. Gorbenko // East european journal of physics. - 2017. - Vol. 4, Num. 3. - С. 63-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eejph_2017_4_3_11
За допомогою методів флуориметричного титрування та молекулярного докінгу проведено оцінку можливості застосування аураміну О для детектування та характеризації амілоїдних фібрил. З використанням моделі адсорбції Ленгмюра одержано параметри зв'язування зондів із нативними та фібрилярними білками. Виявлено високу афінність аураміну О до амілоїдних фібрил, що була одного порядку з афінністю класичних амілоїдних маркерів. Барвник також мав більш високу інтенсивність флуоресценції за присутності амілоїдних фібрил лізоциму та більш низьку чутливість до нативного білка, ніж тіофлавін Т. Крім того, аурамін О, на відміну від тіофлавіну Т, проявив здатність до детектування фібрил різної морфології, завдяки зсувам положення максимуму емісії. За допомогою методу молекулярного докінгу показано, що аурамін О та тіофлавін Т утворюють найбільш стабільні комплекси з жолобком G54_L56/S60_W62 фібрили лізоциму, що простягається паралельно її головній осі. Отримані результати свідчать про внесок як гідрофобних, так і електростатичних взаємодій у стабілізацію комплексів барвників із амілоїдними фібрилами.
  Повний текст PDF - 807.026 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Vus K.
 • Tarabara U.
 • Semenova K.
 • Viter V.
 • Nikitina O.
 • Trusova V.
 • Gorbenko G.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Vus K. Auramine o as potential amyloid marker: fluorescence and molecular docking studies / K. Vus, U. Tarabara, K. Semenova, V. Viter, O. Nikitina, V. Trusova, G. Gorbenko // East european journal of physics. - 2017. - Vol. 4, Num. 3. - С. 63-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eejph_2017_4_3_11.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського