Наукова періодика України East european journal of physics


Trusova V. 
Molecular dynamics study of cytochrome c – lipid complexes / V. Trusova, G. Gorbenko, U. Tarabara, K. Vus, O. Ryzhova // East european journal of physics. - 2017. - Vol. 4, Num. 3. - С. 54-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eejph_2017_4_3_10
За допомогою методу молекулярної динаміки досліджено взаємодію мітохондріального гемопротеїну цитохрому с з модельними мембранами, що складались із цвіттеріонного ліпіду фосфатидилхоліну (ФХ) та аніонних ліпідів фосфатидилгліцерину (ФГ), фосфатидилсерину (ФС) чи кардіоліпіну (КЛ). Показано, що структура цитохрому с залишається практично незмінною у комплексах білка з ФХ/ФГ чи ФХ/ФС бішарами. Своює чергою, зв'язування білка з ФХ/КЛ бішарами супроводжується збільшенням радіусу інерції та середньоквадратичних флуктуацій цитохрому с. Продемонстровано, що величина цих змін зростає з вмістом аніонного ліпіду. Винайдені ефекти були інтерпретовані у межах часткового розгортання поліпептидного ланцюга в області Ala15-Leu32, розширення гемового карману та посилення конформаційних флуктуацій на ділянці Pro76-Asp93 у разі зростання молярної частки КЛ від 5 до 25 %. Одержані результати є важливими у контексті амілоїдогенної здатності цитохрому с.
  Повний текст PDF - 1.202 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Trusova V.
 • Gorbenko G.
 • Tarabara U.
 • Vus K.
 • Ryzhova O.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Trusova V. Molecular dynamics study of cytochrome c – lipid complexes / V. Trusova, G. Gorbenko, U. Tarabara, K. Vus, O. Ryzhova // East european journal of physics. - 2017. - Vol. 4, Num. 3. - С. 54-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eejph_2017_4_3_10.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського