Наукова періодика України Економічний вісник університету


Рибакова Т. О. 
Фінансові важелі регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Т. О. Рибакова // Економічний вісник університету. - 2018. - Вип. 39. - С. 151-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2018_39_22
Однією з особливостей зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) є вразливість від коливань світової кон'юнктури, що вимагає застосування механізмів її регулювання з використанням фінансових інструментів, методів і важелів. Дієве регулювання ЗЕД, що відповідало б її актуальним цілям і завданням, потребує формування системи фінансових важелів регулювання. Питання функціонування фінансового механізму та фінансового регулювання на сьогодні є предметом детального висвітлення у фаховій науковій літературі з фінансів. Науковий інтерес викликають дослідження сучасних фінансових механізмів регулювання в різних сферах національної економіки, зокрема регулювання в сфері ЗЕД. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогодні немає єдиної думки щодо сутності фінансового важеля, його ознак та місця в структурі фінансового механізму. Існує брак досліджень щодо застосування фінансових важелів в межах механізму регулювання ЗЕД. Класифікація фінансових важелів регулювання ЗЕД та конкретизація їх складу у співвідношенні з методами та інструментами регулювання. Метод або методологія проведення дослідження. При проведенні дослідження використано системно-структурний підхід, метод логічного аналізу, метод порівняння. Обгрунтовано важливість застосування фінансових важелів в регулюванні ЗЕД. Виходячи з сутності фінансового регулювання, структури фінансового механізму, цілей та складу системи фінансового регулювання ЗЕД запропоновано класифікацію фінансових важелів її регулювання. В якості класифікаційних ознак виділено напрями дії фінансових важелів, форми їх реалізації, методи регулювання, рівні регулювання. В межах запропонованої класифікації за методами регулювання наведено сукупність фінансових важелів у співвідношенні з відповідними методами та інструментами регулювання ЗЕД. Наукові дослідження проблем фінансового регулювання ЗЕД, навчальний процес (при підготовці відповідних розділів підручників і навчальних посібників з курсів "Фінанси", "Зовнішньоекономічна діяльність"). Специфічними рисами фінансових важелів щодо регулювання ЗЕД є багаторівневий вплив на неї, спрямованість на отримання підсилюючого або стримуючого ефекту відповідно до цілей, що постають перед державою в сфері регулювання ЗЕД. Кожен важіль застосовується в межах відповідних інструментів регулювання, приводячи до руху ці інструменти, і спрямований на здійснення регулюючого впливу. В сукупності фінансові важелі регулювання пов'язані між собою в єдину систему та при регулюванні ЗЕД мають використовуватися комплексно.
  Повний текст PDF - 839.651 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Рибакова Т.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Рибакова Т. О. Фінансові важелі регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Т. О. Рибакова // Економічний вісник університету. - 2018. - Вип. 39. - С. 151-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2018_39_22.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Рибакова Тетяна Олександрівна (економічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського