Наукова періодика України Економічний вісник університету


Мармуль Л. О. 
Фінансові результати діяльності підприємств та їх використання в управлінні / Л. О. Мармуль // Економічний вісник університету. - 2018. - Вип. 39. - С. 144-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2018_39_21
Предмет дослідження - особливості визначення й обліку фінансових результатів діяльності підприємств, імплементації й використання отриманих даних в управлінні їх розвитком. Мета роботи - виявлення особливостей змісту й складників фінансових результатів діяльності підприємств, обгрунтування методів їх обліку й аналізу, застосування отриманих обліково-аналітичних даних в тактиці діяльності й стратегії розвитку на перспективу та забезпеченні ефективності й конкурентоспроможності. Методологічна основа роботи - загальнонаукові й спеціальні методи наукового пізнання, обліку доходів і витрат, фінансових результатів, узагальнення, метод порівняльного аналізу, статистичний та інші методи дослідження. Визначено, що фінансові результати мають основоположне значення для забезпечення ефективності й конкурентоспроможності діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. Тому їх ідентифікація, трактування змісту основних чинників і складових належить до основних завдань обліку й аналізу підприємницької діяльності. Деталізація обліково-аналітичної інформації залежить від запитів менеджменту підприємств з метою прийняття виважених тактичних і стратегічних управлінських рішень. При цьому йдеться, швидше, не про скорочення витрат і збільшення доходів, а про їх оптимізацію. Збільшення витрат можна навіть свідомо допустити у випадках здійснення соціальної відповідальності. Результати дослідження можуть бути використані в удосконаленні обліку доходів і витрат, оптимізації фінансових результатів загалом;у розвитку управлінського обліку. Вони мають значення для здійснення менеджменту, системного управління тактичної й стратегічної діяльності підприємств як у цілому, так і за центрами відповідальності. Висновки: облікові та аналітичні дані про фінансові результати діяльності підприємств можуть бути використані в прогнозуванні та плануванні їх розвитку на перспективу. Вони є основою для прийняття тактичних і стратегічних управлінських рішень з метою підвищення ефективності й конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової конкуренції й невизначеності зовнішнього середовища господарювання.
  Повний текст PDF - 616.591 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Мармуль Л.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Мармуль Л. О. Фінансові результати діяльності підприємств та їх використання в управлінні / Л. О. Мармуль // Економічний вісник університету. - 2018. - Вип. 39. - С. 144-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2018_39_21.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського