Наукова періодика України Економічний вісник університету


Васюткіна Н. В. 
Сталий розвиток як основа зростання національної економіки: проблеми, шляхи вирішення / Н. В. Васюткіна // Економічний вісник університету. - 2017. - Вип. 34(1). - С. 150-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2017_34%281%29__19
Предмет дослідження - цілісна, збалансована система сталого розвитку національної економіки (НЕ). З використанням системного підходу, методів аналізу і синтезу обгрунтовано склад основних видів потенціалів, які забезпечують реалізацію трьох основних підсистем сталого розвитку НЕ: соціальну, економічну та екологічну. На основі контент аналізу виокремлено найбільш нагальні проблеми сталого розвитку та з використанням каузального методу з'ясовано основні причини і наслідки поточного стану розвитку НЕ. Обгрунтовано вибір системного підходу під час дослідження сталого розвитку НЕ. Проведено аналіз характеристик основних властивостей системи: стійкість, стабільність. Проаналізовано суть розуміння поняття "сталий розвиток", "збалансований розвиток економічної системи" та запропоновано авторське розуміння визначення ясталий розвиток національної економіки". Розкрито склад цілісної, збалансованої системи сталого розвитку НЕ. Проаналізовано цілі сталого розвитку, затверджені світовими лідерами на Саміті ООН зі сталого розвитку; завдання щодо інтеграції цілей сталого розвитку в українську економіку розвитку з урахуванням національної специфіки. Запропоновано системний підхід під час з'ясування суті національного сукупного потенціалу з виділенням його окремих підсистем та елементів, що передбачає взаємопов'язаність усіх елементів потенціалів, які доповнюють один одного. Проаналізовано нагальні проблеми і шляхи їх розв'язання за кожною підсистемою сталого розвитку НЕ. Галузь застосування результатів - державне та регіональне управліннясталого розвитку, зокрема екологічного, економічного, соціального спрямування. Висновки: провівши огляд особливостей сталого розвитку національної економіки, сучасних тенденцій і проблем у формуванні його цілісної системи, слід з концентрувати увагу на концептуальних аспектах, що є ключовими у створенні повноцінної цілісної діючої системи сталого розвитку. Регулювання й узгодження взаємодії її підсистем надасть змогу з кількісно-якісним напрацюванням потенціалів переходити на більш високі рівні свого розвитку, однак потребує подальше розв'язання нагальних питань, а саме: здійснювати соціальну реорганізацію для гармонізування ставлення нашого суспільства до природи; удосконалювати систему обліку природних ресурсів, економічної оцінки природо-ресурсного потенціалу, моніторингу екологічного стану територій; посилити економічний вплив на порушників природоохоронного законодавства шляхом удосконалення діючої системи штрафів і контролю; розроблення та впровадження заходів, пов'язаних із науково обгрунтованою основою структуризації потенціалу для забезпечення структурно-технологічної перебудови економіки країни; прискорити трансформацію внутрішніх урядових механізмів для ефективності прийняття рішень; впровадження інноваційних механізмів прийняття рішень, які б зієднували державний, приватний та громадський сектори; розробка і реалізація багатосторонніх регіональних угод між регіонами про те, як спільно рухатися до екологічної, економічної та соціальної збалансованості; подальша розбудова системи е-урядування як ключового чинника інтегративної ефективності подальших перетворень у ході соціально-економічних реформ для досягнення збалансованого розвитку НЕ.
  Повний текст PDF - 446.386 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Васюткіна Н.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Васюткіна Н. В. Сталий розвиток як основа зростання національної економіки: проблеми, шляхи вирішення / Н. В. Васюткіна // Економічний вісник університету. - 2017. - Вип. 34(1). - С. 150-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2017_34(1)__19.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Васюткіна Наталія Володимирівна (економічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського