Наукова періодика України Економічний вісник університету


Чугунов І. Я. 
Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни / І. Я. Чугунов, І. М. Ігнатюк // Економічний вісник університету. - 2016. - Вип. 28(1). - С. 217-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_28%281%29__31
Предмет дослідження - теоретичні та практичні питання планування видатків бюджету за умов економічних перетворень. Мета дослідження - розкриття суті формування видатків бюджету як інструменту впливу на соціально-економічний розвиток країни. Розкрито економічну суть формування видатків бюджету як складової системи бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку країни, яка полягає у застосуванні сукупності інструментів управління бюджетними ресурсами, що включають визначення цілей і напрямів суспільного розвитку, інноваційних завдань економічного зростання, прогнозних показників обсягів бюджетних асигнувань, взаємозв'язку основних функцій і завдань, програмних заходів учасників бюджетного процесу, державного фінансового контролю та оцінки ефективності використання бюджетних коштів, що сприятиме посиленню динамічної збалансованості бюджетної системи, обгрунтованості бюджетного планування, підвищенню ефективності бюджетних видатків і результативності бюджетних програм. Удосконалено підходи до формування якісного рівня показників результативності бюджетних програм з метою встановлення ступеня досягнення планових показників, мети, завдань, що надасть змогу посилити взаємозв'язок між використаними фінансовими ресурсами та одержаними результатами, підвищити рівень відповідних управлінських рішень у сфері планування видатків бюджету. Розвинуто методологічні засади перспективного прогнозування та здійснення стратегічного планування видатків бюджету, виходячи з їх впливу на динаміку соціально-економічних показників та напрями суспільного розвитку. Висновки: бюджетні видатки є вагомим інструментом макроекономічної політики, за їх допомогою держава має змогу здійснювати вплив на розміщення фінансових ресурсів, зайнятість, рівень цін, структуру суспільного виробництва, соціальні перетворення. Підвищення ефективності бюджетних видатків вимагає дотримання низки макроекономічних умов, зокрема збалансованість бюджету, планування видатків бюджету з урахуванням пріоритетів державної політики соціально-економічного розвитку, розширення фінансових повноважень розпорядників, одержувачів бюджетних коштів з одночасним посиленням відповідальності керівників установ за досягнення результатів виконання бюджетних програм. Програмно-цільовий метод планування видатків бюджету надає змогу встановити пріоритети в межах межових обсягів бюджетних асигнувань, регулювати розподіл коштів між бюджетними програмами, сприяти більшій ефективності та прозорості використання бюджетних ресурсів, посилити взаємозв'язок між використаними бюджетними коштами й одержаними відповідними результатами, рівнем наданих суспільних послуг. Важливою умовою посилення впливу видаткової частини бюджету на економічне зростання є розробка та запровадження обгрунтованих методів визначення обсягів і структури видатків бюджету, запровадження дієвого механізму оптимізації бюджетних програм, удосконалення порядків використання бюджетних коштів. Сукупність досягнутих результативних показників, що відповідають основним цілям та завданням бюджетних призначень з урахуванням обсягу здійснених видатків бюджету, дієвості інституційних перетворень розвитку суспільного середовища становить економічну суть ефективності бюджетних видатків як складової системи державного регулювання соціально-економічного розвитку країни.
  Повний текст PDF - 430.387 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Чугунов І.
 • Ігнатюк І.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Чугунов І. Я. Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни / І. Я. Чугунов, І. М. Ігнатюк // Економічний вісник університету. - 2016. - Вип. 28(1). - С. 217-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_28(1)__31.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Чугунов Ігор Якович (1962–) (економічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського