Наукова періодика України Довкілля та здоров'я


Філоненко О.О.  
Вплив факторів режиму дня на розумову працездатність дітей старшого дошкільного віку / О.О. Філоненко, С.В. Гозак, О.Т. Єлізарова // Довкілля та здоров'я. - 2016. - № 3. - С. 42-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2016_3_10
Встановлено, що 51,4 % дітей старшого дошкільного віку на свіжому повітрі знаходяться менше 1,5 г., 83 % переглядають телепередачі довше 30 хв., 41,5 % грають в комп'ютерні ігри, а дефіцит сну мають 50 % дітей. Наведені вище результати наукових досліджень свідчать про те, що правильний, відповідний віковим можливостям дитини режим дня зміцнює здоров'я, забезпечує високу працездатність, успішне здійснення різноманітної діяльності, попереджає перевтому. У той же час серйозні порушення розпорядку дня (скорочення прогулянок на свіжому повітрі, денного сну, самостійної ігрової діяльності, оздоровчих заходів) призводять до зниження розумової працездатності.Установлено, что 51,4 % детей старшего дошкольного возраста на свежем воздухе находятся меньше 1,5 ч. 83 % просматривают телепередачи дольше 30 мин., 41,5 % играют в компьютерные игры, а дефицит сна имеют 50 % детей. Приведенные выше результаты научных исследований свидетельствуют о том, что правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка режим дня укрепляет здоровье, обеспечивает высокую работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, предупреждает переутомление. В тоже время серьезные нарушения распорядка дня (сокращение прогулок на свежем воздухе, дневного сна, самостоятельной игровой деятельности, оздоровительных мероприятий) приводят к снижению умственной работоспособности.
  Повний текст PDF - 445.313 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Філоненко О.
 • Гозак С.
 • Єлізарова О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Філоненко О.О.  Вплив факторів режиму дня на розумову працездатність дітей старшого дошкільного віку / О.О. Філоненко, С.В. Гозак, О.Т. Єлізарова // Довкілля та здоров'я. - 2016. - № 3. - С. 42-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2016_3_10.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського