Наукова періодика України Довкілля та здоров'я


Москвяк Н. В. 
Основні тенденції у фізичному розвиткові дітей молодшого шкільного віку м. Львова / Н. В. Москвяк // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 3. - С. 19-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_5
У ході співставлення антропометричних параметрів молодших школярів з регіональним стандартом фізичного розвитку встановлено, що достовірне перевищення довжини і маси тіла спостерігалося у першому класі серед всіх дітей, які почали навчання в школі з 6-ти років, а в другому класі це стосувалось тільки зросту хлопчиків, вік яких при вступі до школи складав 7 років. Наприкінці третього класу достовірна різниця між параметрами довжини тіла і величиною регіонального стандарту встановлена тільки у 7-річних хлопчиків, у яких цей показник нижче на 1,81 см (p < 0,05). Достовірно більш низькими є показники маси тіла школярів 7-ми років. Зіставлення антропометричних параметрів дітей з показниками їх однолітків, обстежених у 1969 - 1971 роках, вказує на тенденцію до децелерації, передусім серед контингенту дітей 7-ми років, причини якої, вірогідно, полягають у неадекватному харчуванні, впливі довкілля та зниженні адаптивних можливостей. Це зобов'язує до проведення моніторингу фізичного розвитку молодших школярів та уточнення кожні п'ять років існуючих регіональних стандартів.При сопоставлении антропометрических параметров младших школьников с региональным стандартом физического развития установлено, что достоверное превышение длины и массы тела наблюдалось в первом классе среди всех детей, начавших обучение в школе с 6-ти лет, а во втором классе это касалось только роста мальчиков, возраст которых при поступлении в школу составлял 7 лет. В конце третьего класса достоверная разница между параметрами длины тела и величиной регионального стандарта установлена только у 7-летних мальчиков, у которых данный показатель ниже на 1,81 см (p < 0,05). Достоверно более низкими являются показатели массы тела школьников 7-ми лет. Сопоставление антропометрических параметров детей с показателями их сверстников, обследованных в 1969 - 1971 годах, указывает на тенденцию к децелерации, прежде всего среди контингента детей 7-ми лет, причины, которой, очевидно, заключаются в неадекватном питании, влиянии окружающей среды и снижении адаптивных возможностей. Это обязывает к проведению мониторинга физического развития младших школьников и уточнению каждые пять лет существующих региональных стандартов.
  Повний текст PDF - 634.103 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Москвяк Н.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Москвяк Н. В. Основні тенденції у фізичному розвиткові дітей молодшого шкільного віку м. Львова / Н. В. Москвяк // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 3. - С. 19-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_5.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Москвяк Наталія Володимирівна (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського