Наукова періодика України Довкілля та здоров'я


Булгаков В. В. 
До питання оптимізації представлення наукових досягнень окремої організації та її співробітників базами даних цитування / В. В. Булгаков // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 3. - С. 65-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_15
Проаналізовано помилки та невідповідності в представленні наукової продукції співробітників ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва НАМНУ" базою даних цитування Scopus. Показано вплив невірної афіліації у авторському профілі на процес легітимізації наукових знань, отриманих інститутом, визначення вірних ієрархічних зв'язків та ролі установи у формуванні наукових шкіл і напрямків. Виявлено залежність між виправленням типових помилок і зростом індексу Гірша. Базуючись на результатах дослідження, запропоновано удосконалити процедуру подачі і оформлення інформації, щодо контролю над поширенням результатів наукової діяльності співробітників установи.Проанализированы ошибки и несоответствия в представлении научной продукции сотрудников ГУ "Институт гигиены и медицинской экологии им. А. Н. Марзеева НАМНУ" базой данных цитирования Scopus. Показано влияние неверной аффилиации в авторском профиле на процесс легитимизации научных знаний, полученных институтом, определение верных иерархических связей и выяснение современной роли учреждения в формировании научных школ и направлений. Выявлена зависимость между исправлением типичных ошибок и ростом индекса Хирша. Основываясь на результатах исследования, предложено усовершенствовать процедуру подачи и оформления информации, касающейся контроля над распространением результатов научной деятельности сотрудников учреждения.
  Повний текст PDF - 347.263 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Булгаков В.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Булгаков В. В. До питання оптимізації представлення наукових досягнень окремої організації та її співробітників базами даних цитування / В. В. Булгаков // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 3. - С. 65-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_15.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського