Наукова періодика України Довкілля та здоров'я


Собкова Ж. В. 
Кандидозная инфекция в многопрофильном стационаре — современные проблемы / Ж. В. Собкова, Е. В. Сурмашева, Н. А. Никонова // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 3. - С. 55-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_13
Протягом 2008 - 2013 рр. досліджено 32 875 зразків матеріалу від пацієнтів багатопрофільного стаціонару. Встановлено, що дріжджеподібні гриби роду Candida виділяли у 6,3 % випадках. Найвища частота виділення дріжджеподібних грибів була під час дослідження зіва - 16,5 %, жовчі - 13,6 %, вмісту гайморової пазухи - 12,2 %, а у крові - 0,9 %. Пацієнти відділень реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ) продовжують бути основним контингентом ризику розвитку кандидозної інфекції. Гриби Candida spp. виділялися з крові лише у хворих, які перебували у ВРІТ; з мокротиння відсоток висівання від хворих з ВРІТ становив 34 %; з іншого клінічного матеріалу - лише 17 %. Домінуючим видом серед виділених культур був Candida albicans. На протяжении 2008 - 2013 гг. исследовано 32 875 образцов материала от пациентов многопрофильного стационара. Установлено, что дрожжеподобные грибы рода Candida выделяли в 6,3 % случаев. Наивысшая частота выделения дрожжеподобных грибов была при исследовании зева - 16,5 %, желчи - 13,6 %, содержимого гайморовой пазухи - 12,2 %, а в крови - 0,9 %. Пациенты отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) продолжают составлять основной контингент риска развития кандидозной инфекции. Грибы Candida spp. выделялись из крови только у больных, которые находились в ОРИТ; из мокроты процент высеваемости составлял 34 %; из другого клинического материала - лишь 17 %. Доминирующим видом среди выделенных культур был Candida albicans.
  Повний текст PDF - 539.044 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Собкова Ж.
 • Сурмашева Е.
 • Никонова Н.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Собкова Ж. В. Кандидозная инфекция в многопрофильном стационаре — современные проблемы / Ж. В. Собкова, Е. В. Сурмашева, Н. А. Никонова // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 3. - С. 55-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_13.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського