Наукова періодика України Довкілля та здоров'я


Липовецька О. Б. 
Аналіз даних анкетного опитування населення України щодо оцінки якості водопровідної питної води та доцільності її доочищення у побуті / О. Б. Липовецька // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 3. - С. 47-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_11
Встановлено, що практично 80 % опитуваного населення не задоволені якістю питної водопровідної поди. Майже кожен третій з респондентів вважає водопровідну питну воду неякісною (34,0 %) та пов'язує її низьку якість з незадовільними органолептичними та санітарно-хімічними показниками. Третина респондентів (34,5 %) вважає, що доочищення питної води за допомогою побутових і колективних водоочисних систем дозволить поліпшити її якість; практично половина опитуваних (48,0 %) використовують побутові фільтри для доочищення водопровідної питної води. Близько 80 % опитуваних задоволені якістю доочищеної в фільтрах питної води, однак 2/3 респондентів незадоволені невеликою продуктивністю водоочищувачів (33,7 %) і необхідністю частої заміни картриджів (30,5 %). Доочищення водопровідної питної води у містах безпосереднього її споживання з урахуванням тих показників, які потребують корекції, розглядається як найбільш оптимальне рішення. Для більш широкого впровадження доочищення води необхідна розробка гігієнічних рекомендацій щодо вибору і експлуатації водоочищувачів побутового і колективного призначення.Установлено, что практически 80 % опрошенного населения не удовлетворено качеством питьевой водопроводной поды. Почти каждый третий из респондентов считает водопроводную питьевую воду некачественной (34,0 %) и связывает это с ее неудовлетворительными органолептическими и санитарно-химическим показателями. Треть респондентов (34,5 %) полагает, что доочистка питьевой воды с помощью бытовых и коллективных водоочистных систем позволит улучшить ее качество; практически половина опрошенных (48,0 %) использует бытовые фильтры для доочистки водопроводной питьевой воды. Около 80 % опрошенных довольны качеством доочищенной на фильтрах питьевой воды, однако 2/3 респондентов не удовлетворены небольшой производительностью водоочистителей (33,7 %) и необходимостью в частой замене картриджей (30,5 %). Доочистка водопроводной питьевой воды в местах непосредственного ее употребления с учетом тех показателей, которые требуют корректировки, рассматривается как наиболее оптимальное решение. Для более широкого внедрения доочистки воды необходима разработка гигиенических рекомендаций по выбору и эксплуатации водоочистителей бытового и коллективного назначения.
  Повний текст PDF - 251.808 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Липовецька О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Липовецька О. Б. Аналіз даних анкетного опитування населення України щодо оцінки якості водопровідної питної води та доцільності її доочищення у побуті / О. Б. Липовецька // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 3. - С. 47-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_11.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Липовецька Олена Борисівна (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського