Наукова періодика України Біологічні студії


Сусол Н. Ю. 
Вплив комплексів антисенс-олігодезоксинуклеотидів з полімерними носіями на вміст клітинного пріона у пріон-реплікувальних органах щурів / Н. Ю. Сусол // Біологічні студії. - 2017. - Т. 11, № 1. - С. 59-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bist_2017_11_1_8
Досліджено здатність трьох новосинтезованих зразків (МР-2, МР-3, МР-27) полімерних носіїв на основі диметиламіноетилметакрилату утворювати кон'югати з антисенс-олігодезоксинуклеотидами (асОДН). Встановлено, що найефективніше утворення комплексів відбувається під час змішування 0,5 % розчину полімерів з асОДН у концентрації 2 мкг/мл. Тест на цитотоксичність полімерних носіїв проводили на сперміях бугаїв. Виявлено нижчу цитотоксичність МР-27 у порівнянні з МР-2 та МР-3, оскільки за використання їх 0,5 % розчинів виживання сперміїв становить 96 і 120 год, відповідно. Результати вестерн-блот аналізу показали, що введення щурам комплексів асОДН з поліДМАЕМ призводить до зниження вмісту клітинного пріона (PrPС) у пріон-реплікувальних органах. Найбільш помітне зниження вмісту фізіологічного пріона відбувалося за дії комплексу асОДН з полімером МР27. Аналіз вмісту PrPС після інієкцій комплексів асОДН із носіями МР-27 свідчить про зниження вмісту клітинного пріона у порівнянні з контрольною групою, через 2 та 7 діб після інієкцій і у селезінці на 9 і 32 %, у тонкому кишечнику - на 38 і 55 %, у тканинах мозку - на 28 і 34 %, відповідно. Отже, введення щурам комплексів асОДН з поліДМАЕМ призводить до зниження вмісту фізіологічного пріона в окремих органах і тканинах.
  Повний текст PDF - 1.229 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Сусол Н.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Сусол Н. Ю. Вплив комплексів антисенс-олігодезоксинуклеотидів з полімерними носіями на вміст клітинного пріона у пріон-реплікувальних органах щурів / Н. Ю. Сусол // Біологічні студії. - 2017. - Т. 11, № 1. - С. 59-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bist_2017_11_1_8.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського