Наукова періодика України Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика


Руденко В. А. 
Вплив ксеногенної трансплантації мезенхімальних стовбурових клітин та il-10 на показники клітинного імунітету у щурів з експериментальним алергічним енцефаломієлітом / В. А. Руденко, І. О. Гнєдкова, Л. Д. Пічкур, С. А. Вербовська, Я. О. Похоленко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2014. - Вип. 23(2). - С. 434-441. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2014_23%282%29__59
Експериментальний алергічний енцефаломієліт (ЕАЕ) - експериментальна модель, яка має певні загальні риси з перебігом розсіяного склерозу (РС) у людей, що надає змогу використовувати її для з'ясування деяких ланок патогенезу РС та пошуку засобів його лікування. Останнім часом увагу дослідників зосереджено на вивченні властивостей мезенхімальних стовбурових клітин (МСК), які здійснюють імуносупресивний ефект, проявляють нейропротективні властивості та за різних способів їх введення у разі індукованого ЕАЕ. Мета орботи - дослідити функціональну активність лімфоцитів, супресорів макрофагально/моноцитарного ряду, нейтрофілів периферичної крові у щурів з ЕАЕ та у щурів з ЕАЕ після лікування нативними ксеногенними МСК у комбінації з інтерлейкіном-10 (IL-10). Індукцію ЕАЕ здійснено на білих щурах. Субокципітально вводили МСК у кількості <$E1~times~10 sup 6> клітин та 0,1 мкг IL-10 в об'ємі 0,1 мл. Функціональну активність T-, B- лімфоцитів оцінювали в реакції бласттрансформації лімфоцитів, нейтрофілів і за активністю внутрішньоклітинної мієлопероксидази. Виявлено, що у тварин з ЕАЕ та після проведеного лікувальння субокципітальним введенням ксеногенних МСК та IL-10 переважають зміни в активності T-лімфоцитів (головним чином пригнічення їх функції) - ці зміни зберігаються тривалий період. МСК поглиблюють зниження проліферації T-лімфоцитів та активності МП нейтрофілів периферичної крові щурів з ЕАЕ. Введення IL-10 спричиняє активацію T-клітин і нейтрофілів. Лікування ЕАЕ комбінацією IL-10 з ксеногеними МСК призводить до порушення функції супресорів моноцитарно/макрофагального ряду.
  Повний текст PDF - 318.863 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Руденко В.
 • Гнєдкова І.
 • Пічкур Л.
 • Вербовська С.
 • Похоленко Я.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Руденко В. А. Вплив ксеногенної трансплантації мезенхімальних стовбурових клітин та il-10 на показники клітинного імунітету у щурів з експериментальним алергічним енцефаломієлітом / В. А. Руденко, І. О. Гнєдкова, Л. Д. Пічкур, С. А. Вербовська, Я. О. Похоленко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2014. - Вип. 23(2). - С. 434-441. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2014_23(2)__59.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Пічкур Леонід Дмитрович (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського