Наукова періодика України Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна"


Кравчук Л. С. 
Корекційно-педагогічний супровід навчальної діяльності студентів з порушеннями опорно-рухового апарату / Л. С. Кравчук // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2011. - № 4. - С. 87-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2011_4_20
Виявлено особливості корекційно-педагогічного забезпечення освітнього та виховного процесу підготовки дітей з інвалідністю, зокрема з порушеннями опорно-рухового апарату. З'ясовано, що рання і систематична корекція у комплексі з корекційно-педагогічними заходами дозволяє попереджувати та компенсувати ускладнення, виявляти компенсаторні можливості організму. Зроблено висновок, що навчальна діяльність студентів з дитячими церебральними паралічами має корекційно-відновлювальний характер і спрямована на подолання відхилень у фізичному розвитку та пізнавальній діяльності.Выявлены особенности коррекционно-педагогического обеспечения учебного и воспитательного процесса подготовки детей с инвалидностью, прежде всего с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Выяснено, что ранняя и системная коррекция в комплексе с коррекционно-педагогическими мероприятиями даст возможность предупредить и компенсировать усложнения, обнаружить компенсаторные возможности организма. Сделан вывод о том, что учебная деятельность студентов с детскими церебральными параличами имеет коррекционно-восстановительный характер и направлена на исправления в физическом развитии и познавательной деятельности.The peculiarities of corrective and pedagogical accompaniment of educational processes of disabled children preparation have been substantiated in this article. Early and systematic correction in complex with corrective and pedagogical measures gives a possibility to prevent and compensate complications, to determine compensative abilities of an organism. The educational activity of students with cerebral palsy has corrective and renewing character and is directed on overcoming of difficulties in physical development and learning activity.
  Повний текст PDF - 204.453 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Кравчук Л.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Кравчук Л. С. Корекційно-педагогічний супровід навчальної діяльності студентів з порушеннями опорно-рухового апарату / Л. С. Кравчук // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2011. - № 4. - С. 87-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2011_4_20.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Кравчук Людмила Степанівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського