Наукова періодика України Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна"


Кошолап О. Ф. 
Розвиток єврейської освіти на території Поділля в 1914-1920 рр. / О. Ф. Кошолап // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2011. - № 3. - С. 88-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2011_3_21
На основі аналізу архівних джерел висвітлено складний процес розвитку єврейської початкової та професійної освіти національної меншини в Російській імперії, зокрема на Поділлі в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., переважно зусиллями єврейської релігійної громади. Показано систему навчальних закладів єврейської освіти, проаналізовано особливості їх роботи. Констатовано, що, незважаючи на збільшення кількості єврейських навчальних закладів, вони не могли задовольнити освітні потреби єврейських дітей.На основе анализа архивных источников освещен сложный процесс развития еврейского начального и профессионального образования национального меньшинства в Российской империи, в частности на Подолье в конце XIX – начале ХХ в., преимущественно усилиями еврейской религиозной общины. Показана система учебных заведений еврейского образования, проанализированы особенности их работы. Констатировано, что, несмотря на увеличение количества еврейских учебных заведений, они не могли удовлетворить образовательные потребности еврейских детей.On the basis of archival sources illuminated the complex process of development of Jewish primary and professional education of national minorities in the Russian Empire, particularly in Podolia in the late XIX - early XX century, mainly the efforts of the Jewish religious community. It is shown that the system of educational institutions of Jewish education, analyzed the features of their work. It was stated that, despite the increase in the number of Jewish schools, they could not meet the educational needs of Jewish children.
  Повний текст PDF - 96.431 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Кошолап О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Кошолап О. Ф. Розвиток єврейської освіти на території Поділля в 1914-1920 рр. / О. Ф. Кошолап // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2011. - № 3. - С. 88-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2011_3_21.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Кошолап Олександр Федорович (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського