Наукова періодика України Вісник Київського національного торговельно-економічного університету


Danylenko M. 
Internet distribution of hotel services / M. Danylenko // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2015. - № 6. - С. 79–89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2015_6_9
Мета роботи - дослідження основних тенденцій розвитку та структури альтернативних систем бронювання у готельному бізнесі, встановлення ступеня їх участі у маркетинговій політиці підприємств готельного господарства, визначення впливу альтернативних систем бронювання на маркетингову діяльність вітчизняних підприємств готельного господарства та перспектив їх застосування у готельному бізнесі. Теоретичним і практичним підгрунтям для аналітичного дослідження та представлення результатів слугували наукові праці вчених, Інтернет-сайти органів державної статистики, підприємств готельного господарства, альтернативних систем бронювання. Дослідження у межах запропонованої проблеми проведено на основі загальноприйнятих методів: абстрагування, аналізу та синтезу, індукції і дедукції. Сучасні реалії готельного ринку формують у практичних працівників розуміння доцільності застосування альтернативних систем бронювання. Збільшення їх кількості та встановлення високого ступеня конкуренції супроводжується постійним покращанням технічної якості та швидкості бронювання на сайтах систем. Поступово системи дистрибуції стають основним джерелом збуту готельних послуг, витісняючи пряме бронювання з власних інтернет-ресурсів підприємств готельного господарства. Недостатня відпрацьованість механізму такої співпраці призводить до виникнення дисбалансу при використанні інструментів інтернет-маркетингу. Висновки: встановлення балансу у використанні альтернативних систем бронювання має базуватися на розробленні чіткого алгоритму впровадження Інтернет-маркетингу у маркетингову діяльність підприємства, де системи бронювання будуть лише одним з інструментів збуту, а розвиток власних Інтернет-ресурсів знизить їх значення у процесі формування та реалізації готельних послуг.
  Повний текст PDF - 505.591 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Danylenko M.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Danylenko M. Internet distribution of hotel services / M. Danylenko // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2015. - № 6. - С. 79–89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2015_6_9.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського