Наукова періодика України Вісник Київського національного торговельно-економічного університету


lula P. 
Opinion mining and its importance in the activity of contemporary enterprises / P. lula, K. Wójcik // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2015. - № 6. - С. 60–69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2015_6_7
Мета роботи - визначення та характеристика процесу видобутку / збирання думок споживачів; пропозиції рішення щодо того, як проводити їх аналіз; презентації описаного методу аналізу думок на конкретному прикладі для емпіричної перевірки його дієвості. Визначено відмінності між "аналізом настроїв" та "видобутком думок". Для всебічного розуміння думки споживача слід застосовувати три типи аналізу: настроїв, де визначається ставлення до товару (продукту); основних характеристик товару, у ході якого визначаються його особливості; порівняльний. Встановлено, що нині аналітики, як правило, не запитують думку споживача. Споживач сам викладає свої думки у блогах та на різних форумах. Оскільки збір думок є корисним інструментом для прийняття рішень щодо розвитку бізнесу, виникає необхідність у пошуку нових методів щодо накопичення і обробки думок споживачів в інший спосіб, ніж раніше. При цьому у сучасних реаліях (внаслідок розвитку електронної торгівлі і т. п.) під час видобутку думок виникають певні труднощі: необхідність збору даних з різних джерел та обробка великих масивів інформації; різні форми представлення думок в Інтернеті; наявність думок про один і той самий товар на різних мовах тощо. Висновки: існує багато різних методів для вивчення думок споживачів. При цьому вибір методу має залежати від мети аналізу і форми представлення думки, що аналізується. Більшість методів вимагають, щоб думки були представлені в одній формі. Для вирішення цієї задачі запропоновано використовувати модель LDA (прихованого розподілення Діріхле). Відповідно до цього аналіз думок потрібно проводити у 2 етапи: ідентифікація теми та реконструкція.
  Повний текст PDF - 771.993 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • lula P.
 • Wójcik K.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  lula P. Opinion mining and its importance in the activity of contemporary enterprises / P. lula, K. Wójcik // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2015. - № 6. - С. 60–69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2015_6_7.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського