Наукова періодика України Вісник Київського національного торговельно-економічного університету


Mykolenko E. 
Institutions and their impact on economic development / E. Mykolenko // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2015. - № 6. - С. 48–59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2015_6_6
Мета роботи - дослідження ролі інститутів у забезпеченні єдності функціонування та еволюції господарських систем. Методологічною основою є інституційна теорія та результати досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців з проблем інституційного розвитку господарських систем. Застосовано такі методи наукового пізнання: аналіз, синтез, абстракції при вивченні сутності інституційного устрою економіки, кореляційно-регресійний аналіз при обгрунтуванні значущого впливу економічних інститутів на розвиток та функціонування економічної системи. Проведений аналіз інституційного устрою дозволив виокремити структурну і функціональну компоненти, що в своїй єдності забезпечують еволюцію і розвиток господарської системи. Функціональна компонента відображає важливий взаємозв'язок між інститутами і відтворювальним процесом в економіці. Кореляційно-регресійний аналіз надав змогу визначити значущий вплив якості інститутів на функціонування економічної системи. Для кожної групи країн, що сформовані автором за різними критеріями, виділені економічні інститути, які мають найбільше значення для їх економічного розвитку. Висновки: удосконалено теоретичне положення про роль інститутів у забезпеченні єдності функціонування та еволюції економічних систем за рахунок включення в зміст поняття інституційного устрою економіки розгорнутої характеристики стійкої фундаментальної компоненти, що фіксує зміни системи в минулому, і актуальної функціональної, яка координує діяльну основу економічних інститутів. Міждержавний регресійний аналіз продемонстрував значущий вплив якості інститутів на розвиток економіки на прикладі аналізованих країн за період з 2010 до 2014 рр. Рівень захисту прав власності та довіра виступають універсальними ключовими інституційними детермінантами в усіх країнах.
  Повний текст PDF - 511.737 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Mykolenko E.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Mykolenko E. Institutions and their impact on economic development / E. Mykolenko // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2015. - № 6. - С. 48–59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2015_6_6.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського