Наукова періодика України Вісник Київського національного торговельно-економічного університету


Mazaraki A. 
Internal trade of Ukraine in crisis socio-economic challenges / A. Mazaraki, V. Lagutin // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2015. - № 6. - С. 5–17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2015_6_2
Мета роботи - розкрити роль внутрішньої (роздрібної та оптової) торгівлі в розвитку національного виробництва і ринку в умовах посилення кризових соціально-економічних викликів. У процесі дослідження використано сукупність новітніх методів наукового пізнання, системного підходу та узагальнення. Показано, що стан внутрішньої торгівлі є вагомим макроекономічним індикатором розвитку національної економіки. Неефективність оптової і роздрібної торгівлі призводить до кризових соціально-економічних деформацій. Недоліки і недосконалість внутрішньої торгівлі в Україні особливо виявилися за умов політико-економічної нестабільності 2014 - 2015 рр. Антикризовий потенціал внутрішньої торгівлі реалізується на основі збільшення валової доданої вартості у сфері торгівлі, позитивної динаміки роздрібного і оптового товарообороту, розширення обсягів і поліпшення якості торговельних послуг. Охарактеризовані 10 найважливіших у нинішніх умовах структурних та інституційних загроз розвитку внутрішньої торгівлі України, серед яких: високі темпи інфляції, девальвація гривні, збільшення частки імпортних товарів на ринку, залежність від кон'юнктури зовнішніх ринків, адміністративні бар'єри і зарегульованість та ін. Висновки: на відміну від наявних публікацій, вперше надано наукову оцінку стану і перспектив антикризового розвитку внутрішньої торгівлі у контексті відновлення національної економіки. Механізм забезпечення стійкого розвитку внутрішньої торгівлі повинен бути єдиним процесом від моменту визначення загроз до підготовки рекомендацій щодо підвищення рівня ринкової стійкості, що в перспективі надасть змогу використовувати цей механізм як дійсно ефективний засіб державного регулювання внутрішньої торгівлі. Сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі в Україні передбачають раціоналізацію всього комплексу взаємозв'язків між реальним сектором економіки, торгівлею та сферою споживання.
  Повний текст PDF - 1.04 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Mazaraki A.
 • Lagutin V.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Mazaraki A. Internal trade of Ukraine in crisis socio-economic challenges / A. Mazaraki, V. Lagutin // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2015. - № 6. - С. 5–17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2015_6_2.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського