Наукова періодика України Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди


Яковлева О. В. 
Мовна компетенція студентства та мовна ситуація в українських університетах у контексті наближення України до європейського освітнього простору / О. В. Яковлева // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2015. - Вип. 45(1). - С. 178-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2015_45%281%29__16
Розкрито закономірності й особливості діалектичного зв'язку між двома формами мови: мови як засобу вироблення та збереження національної ідентичності та мови як інструменту забезпечення комунікації. Встановлено культурно-мовну спільність ціннісних домінант збереження та утвердження української мови в системі української освіти та трансформації української етнічної свідомості як якісно нових форм включення до регіонального, європейського, глобального освітнього простору. Розглянуто дилему "есенціалізм" - "епохалізм" як еманацію проблеми національної та мовної. Проаналізовано мовну ситуацію в українських ВНЗ і стан мовної компетенції української студентської молоді, в контексті проблеми вироблення концептуальних засад і практичних механізмів її вирішення, спрогнозовано можливі напрямки їх подальшого розвитку та перспективи.Раскрыты закономерности и особенности диалектической связи между двумя формами языка: языка как средства выработки и сохранения национальной идентичности и языка как инструмента обеспечения коммуникации. Установлена культурно-языковая общность ценностных доминант сохранения и утверждения украинского языка в системе украинского образования и трансформации украинского этнического сознания как качественно новых форм включения в региональное, европейское, глобальное образовательное пространство. Рассмотрена дилемма "эссенциализм" - "эпохализм" как эманация проблемы национальной и языковой. Проанализирована языковая ситуация в украинских ВУЗ и состояние языковой компетенции украинской студенческой молодежи, в контексте решения проблемы выработки концептуальных основ и практических механизмов ее решения, спрогнозированы возможные направления их дальнейшего развития и перспективы.The article describes the patterns and features of the dialectical relationship between the two hypostasis of language: language as a tool of development and preservation of national identity and language as a tool for communication, including communication at the supranational level. From this position linguistic situation in the Ukrainian universities is analyzed and the state of linguistic competence Ukrainian students, forecasts of possible directions for further development are made.
  Повний текст PDF - 386.855 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Яковлева О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Яковлева О. В. Мовна компетенція студентства та мовна ситуація в українських університетах у контексті наближення України до європейського освітнього простору / О. В. Яковлева // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2015. - Вип. 45(1). - С. 178-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2015_45(1)__16.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Яковлева Олена Вячеславівна (1964–) (філософські науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського