Наукова періодика України Україна. Здоров'я нації


Кашуба В. О. 
Сучасні тренди фізичної реабілітації дітей з ДЦП / В. О. Кашуба, Б. О. Буховець // Україна. Здоров'я нації. - 2020. - № 1. - С. 62-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2020_1_13
За результатами сучасних наукових досліджень, застосування саме лікувальної гімнастики з використанням засобів Бобат-терапії у фізичній реабілітації дітей з ДЦП сприяє формуванню рухових навичок та вертикальному пересуванню у просторі. Мета дослідження - обгрунтувати сучасні тренди фізичної реабілітації дітей з ДЦП. Матеріали та методи дослідження. Аналіз науково-методичної літератури; педагогічні: спостереження, опитування, експеримент (констатувальний та формувальний), тестування ("Карткою-тестом оцінки рухових можливостей дітей" за К. і Б. Бобат); клінічний (неврологічне обстеження з визначенням рівнів моторних порушень за класифікацією GMFCS); математична обробка даних. Розроблена програми фізичної реабілітації для дітей хворих на ДЦП в умовах спеціалізованого реабілітаційного центру, що базувалась на застосуванні засобів Бобат-терапії в процедурі лікувальної гімнастики успішно апробовано під час формувального експерименту: її ефективність доводять кількісні зміни (на рівні р << 0,05) досліджуваних показників. Висновки: на основі узагальнення одержаних даних доведено ефективність реалізації та раціональну спрямованість впровадженої програми, що засвідчують позитивні зміни рухової функції та корекція проявів моторних порушень дітей хворих на ДЦП.
  Повний текст PDF - 504.789 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Кашуба В.
 • Буховець Б.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Кашуба В. О. Сучасні тренди фізичної реабілітації дітей з ДЦП / В. О. Кашуба, Б. О. Буховець // Україна. Здоров'я нації. - 2020. - № 1. - С. 62-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2020_1_13.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського