Наукова періодика України Урологія


Квятковская Т. А. 
Значение параметров урофлоуметрии при обследовании больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в различных возрастных группах / Т. А. Квятковская, Е. А. Квятковский, А. Е. Квятковский // Урологія. - 2012. - Т. 16, № 1. - С. 34-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urology_2012_16_1_6
Аналіз даних урофлоуметрії за дев'ятьма показниками 70-ти чоловіків без захворювань нижніх сечових шляхів і 263 хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози (ДГПЗ), а також об'єму передміхурової залози й об'єму залишкової сечі показав слабку кореляцію між останніми параметрами і станом уродинаміки нижніх сечових шляхів відповідно до показників урофлоуметрії. У 25 % усіх хворих на ДГПЗ (32 % хворих з ДГПЗ І ступеня і 13 % хворих з ДГПЗ ІІ ступеня) поряд з симптомами нижніх сечових шляхів, показники урофлоуметрії знаходились у межах норми. Обструктивний тип урофлоуграм був виявлений у 68 % хворих з ДГПЗ ІІ ступеня, а також у 9 % хворих з ДГПЗ І ступеня, урофлоуметрія сприяє ранньому виявленню порушень уродинаміки. У чоловіків без захворювань нижніх сечових шляхів після 70-ти років відбувається зниження швидкісних показників потоку сечі в середньому на третину. Вірогідних відмінностей швидкісних показників і показників часу урофлоуметрії між віковими групами 60 - 69-ти років і 70 - 79-ти років у разі ДГПЗ не спостерігається. Проведення урофлоуметрії має важливе значення для об'єктивізації розладів сечовипускання. Анализ данных урофлоуметрии по девяти показателям 70-ти мужчин без заболеваний нижних мочевых путей и 263 больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), а также объема предстательной железы и объема остаточной мочи показал слабую корреляцию между последними параметрами и состоянием уродинамики нижних мочевых путей соответственно показателям урофлоуметрии. У 25 % всех больных ДГПЖ (32 % больных с ДГПЖ I степени и 13 % больных с ДГПЖ II степени) наряду с симптомами нижних мочевых путей, показатели урофлоуметрии находились в пределах нормы. Обструктивный тип урофлоуграм был обнаружен у 68% больных с ДГПЖ II степени, а также у 9 % больных с ДГПЖ I степени, урофлоуметрия способствует раннему выявлению нарушений уродинамики. У мужчин без заболеваний нижних мочевых путей после 70-ти лет происходит снижение скоростных показателей потока мочи в среднем на треть. Достоверных различий скоростных показателей и показателей времени урофлоуметрии между возрастными группами 60 - 69-ти лет и 70 - 79-ти лет при ДГПЖ не наблюдается. Проведение урофлоуметрии имеет важное значение для объективизации расстройств мочеиспускания.
  Повний текст PDF - 417.397 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Квятковская Т.
 • Квятковский Е.
 • Квятковский А.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Квятковская Т. А. Значение параметров урофлоуметрии при обследовании больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в различных возрастных группах / Т. А. Квятковская, Е. А. Квятковский, А. Е. Квятковский // Урологія. - 2012. - Т. 16, № 1. - С. 34-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urology_2012_16_1_6.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського