Наукова періодика України Український неврологічний журнал


Інгула Н. І. 
Психоемоційний стан та вегетативна резистентність у хворих із хронічною ішемією мозку на тлі стенокардії напруження / Н. І. Інгула // Український неврологічний журнал. - 2018. - № 3-4. - С. 39-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UNJ_2018_3-4_8
Мета роботи - оцінити психоемоційний статус та вегетативну резистентність у хворих із хронічною ішемією мозку (ХІМ) на тлі стабільної стенокардії напруження (ССН). Обстежено 90 хворих (61 чоловіка і 29 жінок, середній вік - (60,6 +- 7,8) року з ХІМ на тлі ССН II (перша група, n = 45) та III (друга група, n = 45) функціонального класу (ФК). До контрольної групи залучено 30 осіб (10 чоловіків та 20 жінок, середній вік - (55,27 +- 5,47) року) з ХІМ без стенокардії напруження чи післяінфарктного кардіосклерозу. Всім пацієнтам проведено комплексне дослідження вегетативного статусу, яке передбачало опитування за схемою А. М. Вейна для оцінки вегетативних суб'єктивних та об'єктивних симптомів, визначення індексів Кердо та Хільдебранта, виконання ортокліностатичної та вегетативних проб для оцінки вегетативної реактивності. Рівень тривожності та депресії оцінювали за допомогою шкали HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) та Спілбергера - Ханіна. За величиною індексу Хільдебранта виявлено переважання змішаного вегетативного тонусу з обох основних та контрольній групі, але в групі хворих із ХІМ на тлі ССН III ФК випадків симпатикотонії було майже у 3,5 разу більше, ніж у першій групі, та у 5 разів більше, ніж у контрольній групі. Встановлено, що серед хворих з ХІМ на тлі ССН III ФК статистично значущо більше було осіб із високим рівнем як реактивної, так і особистісної тривожності. Висновки: у групі хворих з ХІМ на тлі ССН III ФК виявлено високий рівень депресії, реактивної та особистісної тривожності, що зумовило виражену вегетативну дисфункцію, яка виявлялася недостатнім вегетативним забезпеченням та переважанням симпатикотонії. Вегетативна дисфункція - один із механізмів прогресування ССН у хворих із ХІМ. За ішемічної хвороби серця відбувається виражене ремоделювання міокарда та перебудова вегетативної нервової системи, що призводить до активації симпатоадреналової системи та зниження активності парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи і таким чином зменшує тривалість епізодів безбольової ішемії міокарда та збільшує тривалість нападів спонтанної стенокардії.
  Повний текст PDF - 1.285 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Інгула Н.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Інгула Н. І. Психоемоційний стан та вегетативна резистентність у хворих із хронічною ішемією мозку на тлі стенокардії напруження / Н. І. Інгула // Український неврологічний журнал. - 2018. - № 3-4. - С. 39-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UNJ_2018_3-4_8.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського