Наукова періодика України Психологічні перспективи


Фіщук О. C. 
Тренінг як ефективний метод практичної підготовки студентів-біологів / О. C. Фіщук // Психологічні перспективи. - 2020. - Вип. 35. - С. 148-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppst_2020_35_13
Модернізація освіти в Україні відповідно до сучасних вимог актуалізує дослідження тренінгової форми роботи для студентів різних спеціальностей. Розглянуто мету, завдання та переваги використання тренінгів у навчальному процесі. Фахівець у сфері біології має широкі можливості для працевлаштування (від лабораторій і садово-паркових господарств, до екологічного туризму). Найкращим методом для розвитку вузькоспеціалізованих професійних умінь (hard skills) та навичок міжособистісної взаємодії (soft skills) для студента-біолога вважаємо тренінг. Запропоновано структуру навчального тренінгу для студентів-біологів. Описано основну мету, завдання й три тематичні блоки тренінгу: спрямований на усвідомлення важливості професії, цілісного уявлення та формування адекватної реакції студентів до певного виду діяльності; націлений на формування специфічних професійних умінь і навичок; зорієнтований на усвідомлення учасниками себе в системі, яка стає частиною їхньої діяльності, та оптимізацію відносин до цієї системи. Описано застосування тренінгу на заняттях на тему: "Будова та функції квітки" для студентів-біологів як ефективного методу практичної підготовки. У тренінгу використано метод групового обговорення. Шляхом реалізації тренінгового заняття в межах курсу "Біоморфологія рослин" здійснено спробу розвитку в студентів-біологів hard skills (повторення й систематизація знань про будову квітки, її функції та будову плоду) і soft skills (уміння працювати в групі, налагоджувати міжособистісну взаємодію, розподіл обов'язків, визначення лідера). Перспективи дослідження вбачаємо в повноцінній розробці й апробації тренінгу для студентів-біологів.
  Повний текст PDF - 639.773 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Фіщук О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Фіщук О. C. Тренінг як ефективний метод практичної підготовки студентів-біологів / О. C. Фіщук // Психологічні перспективи. - 2020. - Вип. 35. - С. 148-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppst_2020_35_13.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського