Наукова періодика України Проблеми інженерно-педагогічної освіти


Зеленин Г. И. 
Обзор инновационных методов обучения иностранным языкам в XX-XXІ веке / Г. И. Зеленин, Ю. А. Ковалёва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. - 2011. - № 32-33. - С. 172-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2011_32-33_27
Проведен анализ самых известных инновационных методов обучения иностранным языкам в XX - XXI в. Представлен широкий спектр мнений по самым различным аспектам рассматриваемой проблемы. Проведенный анализ дает возможность определить методы, которые больше всего подходят для неязыкового ВУЗ.Проаналізовано найбільш відомі інноваційні методи викладання іноземної мови у XX - XXI ст. Подано широкий спектр думок з різноманітних аспектів проблеми, що розглядається. Проведений аналіз дозволяє визначити методи, які більш за все придатні для немовного ВНЗ.The analysis of the most famous innovative methods of foreign languages training in XX - XXI c. is carried out in this article. There are a great variety of opinions concerning different aspects of discussed problem in it. The given analysis gives an opportunity to define methods, which appropriate for technical higher educational establishments most of all.
  Повний текст PDF - 429.337 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Зеленин Г.
 • Ковалёва Ю.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Зеленин Г. И. Обзор инновационных методов обучения иностранным языкам в XX-XXІ веке / Г. И. Зеленин, Ю. А. Ковалёва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. - 2011. - № 32-33. - С. 172-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2011_32-33_27.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського