Наукова періодика України Новини стоматології


Касіянчук М. В. 
Кон'юктивне застосування імплантологічної системи для стабілізації залишкового біогенного потенціалу (на прикладі імплантатів U-IMPL) / М. В. Касіянчук // Новини стоматології. - 2018. - № 3. - С. 48-54.
Мета роботи - визначити ефективність застосування методики протезування за допомогою дискретної мезоструктури при протезуванні на коротких імплантатах, оцінити ефективність застосування. Протезування на коротких імплантатах виконали, застосовуючи тангенціальні мезоструктури з дискретністю фіксації. Проведено візуальний рентгенологічний методологічний моніторинг стану ортопедичних конструкцій. Запропоновано застосування ортопедичної конструкції, виготовленої із базових елементів імплантологічної системи U-Impl (титанове упакування). Досліджено ефективність способу протезування на ангулярних та коротких імплантатах як засобу стабілізації атрофічних процесів анатомічних структур після втрати зубів. Вирішено за доцільне використати ортопедичну конструкцію із дискретністю фіксації. Для облицювання мезоструктур застосовано полімерну кераміку (композитокераміку, композит). Порівняльний аналіз проведено з використанням зіставної методики протезування на імплантатах. Визначено такі критерії: комфорт, проблеми протезування, усунення фрактур мезоструктури, можливість фіксації та стабілізації мезоструктури, наявність атрофічних чи запальних процесів, остеогенний потенціал (ОГП) у приімплантатній ділянці. Для оцінки ефективності застосування методу протезування та реакції організму на дію патогенних чинників на анатомічні структури вивчено такі об'єктивні параметри у пацієнтів основної та контрольної групи - ширину коміркового відростка, ступінь вертикальної резорбції кісткової тканини у період до 5 років спостереження. Згідно зі статистичним аналізом при спостереженні за пацієнтами основної групи протягом 3 місяців скарг не відзначали. Зміни ясен та проблеми із подальшим протезуванням простежувалися з вірогідно меншою частотою. Щодо естетики у пацієнтів основної групи показники також були кращими. Під час оцінки ефективності застосування методу протезування в основній та контрольній групах ширина коміркового відростка після протезування вірогідно не відрізнялась і становила 7,4 +- 2,0 мм і 6,8 +- 2,0 мм для обох груп (p >> 0,05). Схожі показники констатували при оцінці вертикальної резорбції кісткової тканини. У динаміці спостережень виявили такі закономірності: із гіпернавантаженням на мезоструктури негативно корелював показник пропозиції кістки (r = -0,44, p << 0,05) та площі зрізу кістки (r = -0,39, p << 0,05). При аналізі відзначено різницю у показниках залежно від статі та віку пацієнта. Так, висота коміркової кістки, її ширина та площа зрізу в жінок у динаміці зменшувалися більше, ніж у чоловіків. Про це свідчать негативні корелятивні зв'язки з шириною гребеня (r = -0,39, p << 0,05) та площею зрізу кістки (r = -0,41, p << 0,05). Із віком пацієнтів асоціювали показники площі зрізу кістки (r = -0,38, p << 0,05), товщини окістя (r = -0,37, p << 0,05) та глибини кишень краю ясен (r = 0,54, p << 0,05). Встановлено причинну залежність. Висновки: запропонований метод оптимізує процес ортопедичної реабілітації та рекомендований до клінічного застосування для збереження коміркового відростка і максимально сприятливих умов для реалізації власного остеогенного потенціалу людини.
443
    Зміст випуску     Цитування публікації

Повний текст публікації буде доступним після 01.10.2020 р., через 443 днів


Цитованість авторів публікації:
 • Касіянчук М.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Касіянчук М. В. Кон'юктивне застосування імплантологічної системи для стабілізації залишкового біогенного потенціалу (на прикладі імплантатів U-IMPL) / М. В. Касіянчук // Новини стоматології. - 2018. - № 3. - С. 48-54..

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Касіянчук Михайло Васильович (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського