Наукова періодика України Неперервна професійна освіта: теорія і практика


Сергєєва В. 
Ретроспективний аналіз проблеми формування професійних цінностей вчителя / В. Сергєєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2014. - Вип. 1-2. - С. 41-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2014_1-2_10
Простежено генезис розвитку стану розв’язання проблеми формування професійних цінностей вчителя від часів Античності до наших днів. Проаналізовано стан розв'язання цієї проблеми у наукових працях вітчизняних і зарубіжних дослідників у ретроспективному аспекті. Акцентовано увагу на змісті професійно-педагогічної діяльності сучасного вчителя, зосереджено увагу на особливому значенні ціннісного компонента, за допомогою якого значно розширюються теоретико-методологічні й практичні знання вчителів про сутність цінностей та їх природу, про механізми їх розвитку та способи функціонування.Прослежен генезис развития состояния решения проблемы формирования профессиональных ценностей учителя со времен Античности и до наших дней. Проанализировано состояние решения этой проблемы в научных трудах отечественных и зарубежных исследователей в ретроспективном аспекте. Акцентировано внимание на содержании профессионально-педагогической деятельности современного учителя, особенном значении ценностного компонента, с помощью которого значительно расширяются теоретико-методологические и практические знания учителей о сущности ценностей и их природе, о механизмах их развития и способах функционирования.The author of the article retraces the genesis of the problem about the development of teacher’s professional values starting from Antiquity up to the present days. The ideas of native and foreign researchers concerning the solution of this problem are analysed in a retrospective aspect. The author emphasizes the content of professional and educational activities of a modern teacher paying attention to the special importance of the value component with the help of which it is possible to enlarge teachers’ theoretical, methodological and practical knowledge about the essence of values, their origin and the mechanisms of their development and methods of their functioning.
  Повний текст PDF - 515.206 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Сергєєва В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Сергєєва В. Ретроспективний аналіз проблеми формування професійних цінностей вчителя / В. Сергєєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2014. - Вип. 1-2. - С. 41-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2014_1-2_10.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Сергєєва Вікторія Євгенівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського