Наукова періодика України Медичні перспективи


Курята А. В. 
Факторы риска, состояние кардиогемодинамики и функции почек у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и инфарктом миокарда в анамнезе / А. В. Курята, A. A. Забида, Д. Л. Чвора // Медичні перспективи. - 2017. - Т. 22, № 3. - С. 25-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2017_22_3_6
Актуальність проблеми серцевої недостатності для сучасної медицини зумовлена її зростаючою поширеністю і несприятливим прогнозом, незважаючи на тенденцію до зниження смертності від основних серцево-судинних захворювань: ішемічної хвороби серця (ІХС) та артеріальної гіпертензії (АГ). Мета роботи - оцінити фактори ризику, стан кардіогемодинаміки та функції нирок у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) і гострим інфарктом міокарда (ГІМ) в анамнезі. Проведено ретроспективний аналіз 144 історій хвороби пацієнтів з ХСН зі збереженою систолічною функцією у віці 40 - 80 років і тривалістю захворювання від 1 року до 10 років. Пацієнти були розподілені на 2 групи залежно від наявності анамнестичних даних на користь перенесеного ГІМ: 1 група - 35 пацієнтів (24 %) з ХСН і ГІМ в анамнезі, 2 група - 109 пацієнтів (75,7 %) з ХСН без ГІМ в анамнезі. Вміст глюкози в капілярній крові визначено глюкозооксидозним методом, загального холестерину та тригліцеридів у сироватці крові - імуноферментними методами. Для клінічної оцінки функції нирок визначали рівень креатиніну в сироватці крові за допомогою колориметричних методів і обчислювали швидкість клубочкової фільтрації за формулою CKD-EPI. Виявлено, що поширеність і тяжкість АГ, а також частота серцевих скорочень не мали достовірних вікових відмінностей серед пацієнтів обох груп порівняння. Серед пацієнтів зі стабільними формами ІХС та ХСН зі збереженою фракцією викиду була встановлено достовірну більш високу поширеність АГ, цукрового діабету та ожиріння. Наявність ГІМ в анамнезі асоціювалось з погіршенням контролю АГ на тлі нормальних показників ліпідограми порівняно з пацієнтами з ХСН без ГІМ в анамнезі. Встановлено достовірну більш високу частоту виявлення порушення функції нирок серед хворих з ХСН відносно контрольної групи, при наявності тенденції до зростання проявів хронічної ниркової недостатності і гіперурикемії серед пацієнтів з післяінфарктним кардіосклерозом, що було встановлено незалежно від віку хворих.
  Повний текст PDF - 115.193 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Курята А.
 • Забида A.
 • Чвора Д.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Курята А. В. Факторы риска, состояние кардиогемодинамики и функции почек у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и инфарктом миокарда в анамнезе / А. В. Курята, A. A. Забида, Д. Л. Чвора // Медичні перспективи. - 2017. - Т. 22, № 3. - С. 25-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2017_22_3_6.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Курята Олександр Вікторович (1966–) (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського