Наукова періодика України Медичні перспективи


Залісна Ю. Д. 
Клінічні особливості розвитку хронічної ішемії мозку на тлі виражених знижень когнітивних функцій / Ю. Д. Залісна // Медичні перспективи. - 2013. - Т. 18, № 4. - С. 56-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2013_18_4_10
Представлено результати аналізу формування когнітивної недостатності при хронічній ішемії мозку (ХІМ), яка виникає внаслідок ураження глибинних відділів білої речовини головного мозку і базальних гангліїв, що призводить до порушення зв'язку лобних і підкіркових структур головного мозку (феномен роз'єднання). Механізм формування розієднання пов'язують у першу чергу з артеріальною гіпертензією, яка призводить до вторинних змін судинної стінки мікроциркуляторного русла. Мета дослідження - визначення особливостей когнітивних порушень у хворих з ХІМ (гіпертонічного та змішаного генезу) та їх взаємозв'язок з клініко-неврологічними проявами захворювання. На підставі одержаних даних за допомогою клінічного обстеження та нейропсихологічного тестування виявлені виражені процеси виснажуваності уваги і більш високий ризик прогресування когнітивних порушень у групі зі змішаною (гіпертонічною та атеросклеротичною) формою ХІМ.Представлены результаты анализа формирования когнитивной недостаточности при хронической ишемии мозга (ХИМ), ведущую роль в котором играет поражение глубинных отделов белого вещества головного мозга и базальных ганглиев, что приводит к нарушению связи лобных и подкорковых структур головного мозга (феномен разобщения). Механизм формирования разобщения связывается в первую очередь с артериальной гипертензией, которая приводит к вторичным изменениям сосудистой стенки микроциркуляторного русла. Для сосудистой мозговой недостаточности и заболеваний с преимущественным поражением базальных ганглиев более характерны интеллектуальная инертность, брадифрения и снижение концентрации внимания. По данным проведенных исследований, ХИМ регистрируется у 20 - 30 % лиц трудоспособного возраста. Основными этиологическими формами ХИМ считаются гипертоническая, атеросклеротическая и смешанная. Для ХИМ II стадии характерно формирование неврологических синдромов (псевдобульбарный, пирамидный, экстрапирамидные, атактический), усиление когнитивных расстройств, что становится причиной временной и стойкой утраты трудоспособности больных, снижает качество их жизни. Определены особенностей когнитивных нарушений у больных с ХИМ (гипертонического и смешанного генеза) и их взаимосвязь с клинико-неврологическими проявлениями заболевания. На основании полученных данных с помощью клинического обследования и нейропсихологического тестирования выявлены выраженные процессы истощаемости внимания и более высокий риск прогрессирования когнитивных нарушений в группе со смешанной формой (гипертонической и атеросклеротической) ХИМ.
  Повний текст PDF - 316.777 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Залісна Ю.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Залісна Ю. Д. Клінічні особливості розвитку хронічної ішемії мозку на тлі виражених знижень когнітивних функцій / Ю. Д. Залісна // Медичні перспективи. - 2013. - Т. 18, № 4. - С. 56-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2013_18_4_10.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Залісна Юліанна Дмитрівна (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського