Наукова періодика України Міжнародний неврологічний журнал


Бойчук М. О. 
Вплив місця проживання й гендерних ознак на розвиток розсіяного склерозу на прикладі жителів Львівської області / М. О. Бойчук // Міжнародний неврологічний журнал. - 2018. - № 7. - С. 56-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnzh_2018_7_12
Наведено результати аналізу гендерних характеристик і розподілу за місцем проживання (місто чи село) у жителів Львівської області, хворих на розсіяний склероз (РС), які перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні неврології Львівської обласної клінічної лікарні (ЛОКЛ) за період з 2012 по 2016 рік. Дослідження проведено шляхом ретроспективного аналізу 1512 медичних карт стаціонарного хворого (ф. № 003/о) пацієнтів з РС, які стаціонарно лікувалися з приводу цього захворювання у відділенні неврології ЛОКЛ протягом досліджуваного періоду. Статистична обробка матеріалів проводилась за допомогою комп'ютерної програми Statistica 10.0. Для перевірки нормальності розподілу кількісних даних вибірок із числом спостережень до 100 одиниць застосовано критерії Колмогорова - Смірнова, Лілієфорда та Шапіро - Уїлка. Враховуючи обмеженість кожного з критеріїв, не вважали досліджуваний розподіл нормальним, якщо хоча б один із цих критеріїв був вірогідним (<$E p~<<~0,05>). Для встановлення наявності кореляційних залежностей між показниками двох вибірок обчислювали непараметричний коефіцієнт кореляції Кендалла тау (<$E tau>) і його похибку (m<$E tau>). Визначення чинників, що обумовлюють тривалість одного випадку стаціонарного лікування, виконували за допомогою методу множинної регресії. Залежною змінною величиною (y) у рівняннях множинної регресії була тривалість одного випадку стаціонарного лікування, а незалежними змінними (х) - відповідні показники віку (у роках) та статі (чоловіки - 1, жінки - 2) госпіталізованих. За період 2012 - 2016 рр. у відділенні неврології ЛОКЛ лікувались 1206 жителів Львівської області, хворих на РС. Кількість випадків госпіталізації хворих на РС коливалась від 262 у 2012 році до 340 у 2016 році. Кількість госпіталізованих із приводу РС жінок у 2,1 раза перевищувала кількість госпіталізованих чоловіків (814 проти 392). Серед усіх 1206 госпіталізованих із приводу РС протягом 2012 - 2016 рр. 52,57 % осіб проживали в містах, а 47,43 % - у сільській місцевості Львівської області. За період 2012 - 2016 рр. хворі на РС, які лікувались у неврологічному відділенні ЛОКЛ, сумарно провели в стаціонарі 14961 ліжко-день, з яких 4967 (33,20 %) припадало на чоловіків, а 9994 (66,80 %) - на жінок. Хворі на РС у середньому перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні 9,89 +- 0,13 календарного дня. Завдяки оптимізації лікувального процесу у відділенні вдалось вірогідно знизити середню тривалість одного випадку стаціонарного лікування з приводу РС як серед хворих обох статей (<$E tau> = -0,80, <$E р~<<~0,05>), так і окремо серед чоловіків (<$E tau> = -0,80, <$E р~<<~0,05>) і жінок (<$E tau> = -0,80, <$E р~<<~0,05>). Так, з 2012 по 2016 рр. середня тривалість одного випадку стаціонарного лікування з приводу РС вірогідно знизилась у госпіталізованих обох статей на 23,39 % (з 11,63 +- 0,38 дня до 8,90 +- 0,23 дня, <$E р~<<~0,001>).
  Повний текст PDF - 316.689 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Бойчук М.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Бойчук М. О. Вплив місця проживання й гендерних ознак на розвиток розсіяного склерозу на прикладі жителів Львівської області / М. О. Бойчук // Міжнародний неврологічний журнал. - 2018. - № 7. - С. 56-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnzh_2018_7_12.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського