Наукова періодика України Міжнародний неврологічний журнал


Степанченко М. С. 
Порівняння ознак хронічного больового синдрому при інтерстиційному циститі та люмбалгії / М. С. Степанченко, В. І. Романенко // Міжнародний неврологічний журнал. - 2018. - № 7. - С. 42-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnzh_2018_7_10
Інтерстиційний цистит досі є маловивченим захворюванням та однією з найбільш частих причин хронічного тазового болю. Оскільки люмбалгія, згідно з літературними даними, є однією з найчастіших скарг при зверненні до лікаря, порівняння особливостей хронічного больового синдрому в гетерогенних (різнорідних) контингентів хворих становить клінічний і науковий інтерес, реалізуючи потенційний поступ у розумінні універсальних патофізіологічних механізмів хронізації больового синдрому в пацієнтів різного профілю. Мета дослідження - визначити спільні та відмінні ознаки хронічного больового синдрому в пацієнтів із хронічним тазовим болем/інтерстиційним циститом та в неврологічних хворих із болем у нижній частині спини.. Обстежені 59 амбулаторних пацієнтів, з яких 44 - з діагнозом "інтерстиційний цистит", 15 - "люмбалгія". Для оцінки соматичних проявів та впливу симптомів на якість життя пацієнтів першої групи використовували опитувальники: Genitourinary Pain Index, O'Leary-Sant та Pelvic Pain and Urgency/Frequency Patient Symptom Scale. Оцінка больового синдрому в обох групах проводилася за допомогою візуально-аналогової шкали та больового опитувальника Мак-Гілла. Інтенсивність болю на момент обстеження за візуально-аналоговою шкалою становила 5,30 +- 1,13 у першій групі, у пацієнтів із люмбалгією - 4,73 +- 0,88 (р = 0,058), вірогідної відмінності даного показника між чоловіками та жінками в обох групах виявлено не було. Середній вік початку симптомів у пацієнтів першої групи переважав більше ніж на 10 років (відповідно 49,20 +- 10,41 проти 38,33 +- 14,14 року, р = 0,013). За кількістю обраних дескрипторів опитувальника Мак-Гілла спостерігалась значна варіабельність, проте середні величини практично не відрізнялися між групами пацієнтів (12,18 +- 5,81 проти 10,73 +- 5,11, р = 0,368). Найчастіше обраними дескрипторами в першій групі були: ниючий (93,2 %) і тягнучий (77,3 %), серед пацієнтів із люмбалгією - відповідно тягнучий (100,0 %) і викручуючий (66,7 %). Виявлено сильний кореляційний зв'язок (r = 0,71) між групами за частотою обирання найпоширеніших характеристик болю. Висновки: спільні ознаки хронічного больового синдрому між обстеженими контингентами полягали у виборі подібних дескрипторів за шкалою Мак-Гілла, проте в першій групі інтенсивність болю незначно переважала, незважаючи на більший стаж захворювання в пацієнтів із люмбалгією, що, безумовно, потребує додаткового вивчення на засадах гомогенізації порівнюваних груп за тривалістю симптоматики.
  Повний текст PDF - 357.478 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Степанченко М.
 • Романенко В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Степанченко М. С. Порівняння ознак хронічного больового синдрому при інтерстиційному циститі та люмбалгії / М. С. Степанченко, В. І. Романенко // Міжнародний неврологічний журнал. - 2018. - № 7. - С. 42-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnzh_2018_7_10.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Степанченко Маркіян Святославович (медичні науки)
 • Романенко Володимир Ігоревич (медичні науки)
 • Романенко Володимир Ігорович (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського