Наукова періодика України Молодь і ринок


Івахова К. 
Початкова музична освіта на Хмельниччині: структура, стан, тенденції / К. Івахова // Молодь і ринок. - 2015. - № 6. - С. 25-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_6_7
Висвітлено сучасний стан і проблеми розвитку музичної освіти і пеціалізованих мистецьких закладів на Хмельниччині. Розглянуто мережу, контингент учнів, проаналізовано педагогічний кадровий потенціал та навчально-виховну діяльність музичних шкіл та шкіл мистецтв. На прикладі участі учнів у олімпіадах, конкурсах, фестивалях висвітлено результати навчально-виховної роботи серед юних музикантів. Названо головні умови удосконалення музичної освіти дітей, а саме: подальше розширення мережі музичних ПСМНЗ у сільській місцевості, поліпшення їх фінансового, матеріально­технічного, кадрового забезпечення, активна інтеграція зарубіжного досвіду у вітчизняну музично­освітню систему.Освещены современное состояние и проблемы развития музыкального образования специализированных художественных учебных заведений в Хмельницкой области. Рассмотрены сеть, контингент учащихся, цели и содержание концепции музыкального образвоания. Проанализирован педагогический кадровый потенциал и учебно-воспитательная деятельность музыкальных школ и школ искусств. Приведены примеры участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях; освещены результаты учебно-воспитательной работы среди юных музыкантов.The modern condition and problems of music education specialized art schools in Khmelnytsky. Considered a network contingent of students, teaching staff analyzed potential and the educational activity of music schools and schools of Arts. Examples of students' participation in contests, festivals highlights results navchalnovyhovnoyi work among young musicians.
  Повний текст PDF - 342.717 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Івахова К.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Івахова К. Початкова музична освіта на Хмельниччині: структура, стан, тенденції / К. Івахова // Молодь і ринок. - 2015. - № 6. - С. 25-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_6_7.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського