Наукова періодика України Молодь і ринок


Кожушко С. 
Стратегії колаборативного навчання у вищому навчальному закладі / С. Кожушко // Молодь і ринок. - 2014. - № 5. - С. 65-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_5_16
Висвітлено підходи науковців до розкриття сутності стратегій колаборативного навчання студентів у ВНЗ. Розкрито семантичне значення таких термінів як "стратегія навчання", "технологія навчання" та "колаборація у навчанні". Проведено порівняльний аналіз кооперативного та колаборативного навчання. Досліджено елементи, необхідні для ефективного навчання у групі: позитивна взаємозалежність, індивідуальна відповідальність, соціальні навички та навички обробки інформації. Розглянуто такі прийоми колаборативного навчання: "Подумайте в парах", "Зигзаг", "Зворотній зигзаг", "Взаємне навчання", "Письмовий круглий стіл". Освещены подходы ученых к раскрытию сущности стратегий колаборативного обучения студентов в ВУЗ. Раскрыто семантическое значение таких терминов как "стратегия обучения", "технология обучения" и "коллаборация в обучении". Проведен сравнительный анализ кооперативного и колаборативного обучения. Исследованы элементы, необходимые для эффективного обучения в группе: положительная взаимозависимость, индивидуальная ответственность, социальные навыки и навыки обработки информации. Рассмотрены такие приемы колаборативного обучения: "Подумайте в парах", "Зигзаг", "Обратный зигзаг", "Взаимное обучение", "Письменный круглый стол".Scientists highlight approaches to the disclosure strategies kolaborativnogo training of students in higher education. Discloses the semantic meaning of such terms as a learning strategy, technology education and collaboration in learning. A comparative analysis of cooperative learning and kolaborativnogo. Investigated the elements that are necessary for effective learning in the group: positive interdependence, individual accountability, social skills and abilities of information processing. Consider these techniques kolaborativnogo study: "Think in pairs", "Zigzag", "Reverse zigzag", "mutual learning", "Writing a round table."
  Повний текст PDF - 273.797 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Кожушко С.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Кожушко С. Стратегії колаборативного навчання у вищому навчальному закладі / С. Кожушко // Молодь і ринок. - 2014. - № 5. - С. 65-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_5_16.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського