Наукова періодика України Міжнародний ендокринологічний журнал


Зябліцев С. В. 
Показники ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті 2-го типу як визначальні чинники розвитку ускладнень / С. В. Зябліцев, О. П. Чернобривцев, Д. С. Зябліцев // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2018. - Т. 14, № 7. - С. 661-667. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mezh_2018_14_7_7
Для з'ясування патогенетичної ролі основних чинників, що відображають розвиток ендотеліальної дисфункції (ЕДФ), була зроблена спроба у межах одного дослідження розрахувати їх вплив на розвиток судинних ускладнень цукрового діабету (ЦД) 2-го типу. До числа таких показників увійшли ендотелін-1 (ЕТ-1), фактор некрозу пухлини (TNF-<$E alpha>) та дієнові кон'югати (ДК). Також було обрано два захисні фактори - оксид азоту (NO) і ендотеліальна NO-синтаза (eNOS). Мета дослідження - вивчити вплив показників ЕДФ при ЦД 2-го типу на розвиток його ускладнень. До дослідження залучено дані 152 хворих на ЦД 2-го типу, вік пацієнтів становив від 34 до 80 років, у середньому 53,9 +- 8,4 року. Жінок було 95 (62,5 %), чоловіків - 57 (37,5 %). Відповідно до клінічних рекомендацій, за результатами клініко-лабораторних обстежень визначали наявність ретинопатії, нефропатії за рівнями мікроальбумінурії та швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ), сенсорної полінейропатії, макроангіопатії нижніх кінцівок та артеріальної гіпертензії. У плазмі крові імуноферментним і біохімічним методами визначали вміст чинників ЕДФ. Для математичної обробки отриманих даних використовували програму Statistica 10 (StatSoft, Inc., США), пакет GLZ. На наявність ретинопатії сильно впливав рівень у крові ЕТ-1 (<$E beta> = 3,1; р = 2,77Е-05), а також TNF-<$E alpha> (<$E beta> = 0,019; р = 0,050). На наявність макроангіопатії нижніх кінцівок - рівень в крові NO (<$E beta> = 27,5; р = 0,021) і TNF-<$E alpha> (<$E beta> = -0,48; р = 0,017). Для полінейропатії значущим виявився тільки один показник - ЕТ-1 (<$E beta> = 1,8; р = 0,016). На наявність нефропатії за ШКФ впливали рівні у крові ЕТ-1 (<$E beta> = 2,7; р = 7,58Е-07) і TNF-<$E alpha> (<$E beta> = 0,013; р = 0,047). Розвитку нефропатії за мікроальбумінурією сприяв ЕТ-1 (<$E beta> = 4,5; р = 0,043). На наявність артеріальної гіпертензії впливали ЕТ-1 (<$E beta> = 1,69; р = 2,54Е-04) і TNF-<$E alpha> (<$E beta> = 0,017; р = 0,014). Шляхом багатофакторної логістичної регресії побудовані моделі прогнозування ймовірності розвитку ускладнень ЦД 2-го типу на підставні вивчених чинників ЕДФ. Усі моделі адекватні і мають високий рівень прогностичної точності (60,5 - 90,8 %). Висновки: на розвиток ускладнень ЦД 2-го типу по-різному впливали чинники ЕДФ: ЕТ-1 безпосередньо впливав на розвиток усіх ускладнень (окрім макроангіопатії нижніх кінцівок); TNF-<$E alpha> здійснював вплив на розвиток ретинопатії, нефропатії за ШКФ і артеріальної гіпертензії; накопичення у крові NO сприяло розвитку макроангіопатії нижніх кінцівок.
  Повний текст PDF - 479.302 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Зябліцев С.
 • Чернобривцев О.
 • Зябліцев Д.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Зябліцев С. В. Показники ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті 2-го типу як визначальні чинники розвитку ускладнень / С. В. Зябліцев, О. П. Чернобривцев, Д. С. Зябліцев // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2018. - Т. 14, № 7. - С. 661-667. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mezh_2018_14_7_7.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Зябліцев Сергій Володимирович (медичні науки)
 • Зябліцев Денис Сергійович (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського