Наукова періодика України Acta medica Leopoliensia


Заремба Є. Х. 
Прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини з боку серцево-судинної системи у хворих на артеріальну гіпертензію / Є. Х. Заремба, Н. О. Рак // Acta medica Leopoliensia. - 2015. - Т. 21, № 2. - С. 14-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lmch_2015_21_2_5
Обстежено 62-х хворих на артеріальну гіпертензію (АГ). Одержані результати свідчать про широке розповсюдження недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих на АГ. Визначення ступеня вираженості дисплазії сполучної тканини в поєднанні з показниками активності запального процесу і ліпідного спектра крові у хворих на АГ сприяє прогнозуванню важкості клінічного перебігу захворювання, імовірності розвитку вади, порушень ритму та провідності серця, може бути використане під час планування профілактичних і лікувальних заходів.Обследовано 62 больных артериальной гипертензией. Полученные результаты свидетельствуют о широком распространении недифференцированной дисплазии соединительной ткани у больных АГ. Определение степени выраженности дисплазии соединительной ткани в сочетании с показателями активности воспалительного процесса и липидного спектра крови у больных АГ способствует прогнозированию тяжести клинического течения заболевания, вероятности развития порока, нарушений ритма и проводимости сердца, может быть использовано при планировании профилактических и лечебных мероприятий.
  Повний текст PDF - 219.308 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Заремба Є.
 • Рак Н.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Заремба Є. Х. Прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини з боку серцево-судинної системи у хворих на артеріальну гіпертензію / Є. Х. Заремба, Н. О. Рак // Acta medica Leopoliensia. - 2015. - Т. 21, № 2. - С. 14-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lmch_2015_21_2_5.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського