Наукова періодика України Інформаційні технології і засоби навчання


Діденко О. В. 
Електронний журнал обліку успішності слухачів (курсантів, студентів) як засіб раціоналізації навчально-виховного процесу / О. В. Діденко, Д. А. Купрієнко // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2015. - Т. 47, вип. 3. - С. 110-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_47_3_11
Висвітлено результати дослідження з розробки й упровадження електронного журналу обліку успішності слухачів (курсантів, студентів) Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького як дієвого інструмента раціоналізації навчально-виховного процесу, що дозволяє більш ефективно використовувати робочий час науково-педагогічного складу, підвищувати об’єктивність оцінювання, своєчасно виявляти навчальні проблеми, прогнозувати та коригувати подальшу навчальну діяльність слухачів (курсантів, студентів), здійснювати мотивацію їхньої роботи на заняттях. Діючий макет журналу розроблено у форматі електронних таблиць MS Excel, але у подальшому пропонується побудувати електронний журнал на основі мережевої архітектури «клієнт – сервер». Електронний журнал обліку успішності побудовано з урахуванням принципів об’єктивності, неупередженості, гнучкості, доступності, зручності та захищеності.Представлены результаты исследования по разработке и внедрению электронного журнала учета успеваемости слушателей (курсантов, студентов) Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б. Хмельницкого как инструмента рационализации учебно-воспитательного процесса, который позволяет более эффективно использовать рабочее время научно-педагогического состава, повышать объективность оценивания, своевременно выявлять учебные проблемы, прогнозировать и корректировать дальнейшую учебную деятельность слушателей (курсантов, студентов), мотивировать их работу на занятиях. Действующий макет журнала разработан в формате электронных таблиц MS Excel, но в дальнейшем предлагается построить электронный журнал на основе сетевой архитектуры «клиент – сервер». Электронный журнал учета успеваемости построен с учетом принципов объективности, беспристрастности, гибкости, доступности, удобства и защищенности.The article presents the results of a study concerning development and implementation of electronic logbook for recording the students’ progress (cadets, students) in the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytsky as an effective instrument of rationalization of the educational process. A positive result is achieved through more efficient use of working time of scientific and teaching staff, the possibility of early detection of learning problems, predictand compensate for further learning activities of students (cadets, students). Current journal layout has been designed to spreadsheet MS Excel, but subsequently proposed to build electronic journal-based network architecture "client-server". Electronic Journal of students progress is built on the principles of objectivity, impartiality, flexibility, affordability, convenience and security.
  Повний текст PDF - 633.667 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Діденко О.
 • Купрієнко Д.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Діденко О. В. Електронний журнал обліку успішності слухачів (курсантів, студентів) як засіб раціоналізації навчально-виховного процесу / О. В. Діденко, Д. А. Купрієнко // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2015. - Т. 47, вип. 3. - С. 110-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_47_3_11.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Діденко Олександр Васильович (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського