Наукова періодика України Інформаційні технології і засоби навчання


Вольневич О. І. 
Технологія flipped classroom в дистанційному й очному навчанні / О. І. Вольневич // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2013. - Т. 36, вип. 4. - С. 121-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2013_36_4_14
Розглянуто деякі аспекти застосування нової технології побудови навчального процесу «flipped classroom» на основі динамічної відеолекції у звичайному (очному) і дистанційному навчанні. Розглянута технологія спрямована на підсилення значення самостійної роботи учнів, насамперед — за рахунок творчого підходу до побудови конспекту лекційного матеріалу. Перерозподіл аудиторних годин у бік підвищення часу практичної роботи сприяє розвитку в учнів навичок у застосуванні здобутих знань. Коротко надано відомості щодо реалізації вказаної технології: надано поняття скрінкасту, який є фактичною базою побудови динамічних відеолекцій, наведено основні характеристики існуючого програмного забезпечення, призначеного для реалізації навчальних відеокурсів.Рассмотрены некоторые аспекты применения новой технологии построения учебного процесса «flipped classroom» на основе динамической видеолекции в обычном (очном) и дистанционном обучении. Рассмотренная технология направлена на усиление значения самостоятельной работы учащихся, прежде всего — за счет творческого подхода к построению конспекта лекционного материала. Перераспределение учебных часов в сторону увеличения времени практической работы способствует развитию у учащихся навыков в применении приобретенных знаний. Даны краткие сведения относительно реализации указанной технологии: приводится понятие скринкаста, который, фактически, является базой построения динамических видеолекций, приведены основные характеристики существующего программного обеспечения, предназначенного для реализации учебных видеокурсов.In the present paper there are considered some aspects of the application of new technology of learning process «flipped classroom» formation on the basis of dynamic video lectures in full-time and distance learning. The considered technology is aimedat enhancing the value of students’ independent work, primarily — through creative approach to creation of the lecture material conspectus. Reallocation of learning hours in the direction of increasing time of practical work contributes to the development of students' skills in applying the acquired knowledge. It is presented brief information about the implementation of this technology: definition of screencast, which is actually the base for creation of dynamic video lectures, the main characteristics of the existing software designed for the implementation of training video courses.
  Повний текст PDF - 233.781 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Вольневич О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Вольневич О. І. Технологія flipped classroom в дистанційному й очному навчанні / О. І. Вольневич // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2013. - Т. 36, вип. 4. - С. 121-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2013_36_4_14.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Вольневич Олександр Іванович (педагогічні науки)
 • Вольневич Олександр Іванович (педагогічні науки)
 • Вольневич Олександр Іванович (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського