Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Вовк В. 
Розвиток інтересу до музично-виконавської діяльності через взаємодію викладача й студента / В. Вовк, М. Ярова // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 36-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_7
Розкрито психолого-педагогічну сутність розвитку інтересу до музично-виконавської діяльності через взаємодію викладача та студента. Духовна близькість викладача та студента – це перенесення акценту з формально-педагогічних відносин на особистісні, які є дуже важливим фактором, що визначає результати навчально-виховного процесу. Повага до особистості студента – це особлива пошана до нього, визнання унікальності його можливостей, зацікавленість у ньому, бажання зрозуміти, допомогти тощо. Проявом поваги є ввічливість, культура спілкування, справедливість, щирість, співчуття, чуйність, співпереживання, терпимість тощо. Позитивна взаємодія, що спирається на емоційний потенціал суб’єктів процесу навчання, дозволяє акумулювати пізнавальну активність студентів, суттєво підвищувати рівень мотивації навчання й ефективність процесу навчання в цілому. Раскрыта психолого-педагогическая сущность развития интереса к музыкально исполнительской деятельности через взаимодействие преподавателя и студента. Близость преподавателя и студента - это перенос акцента с формально-педагогических отношений на личностные, которые являются очень важным фактором, определяющим результаты учебно-воспитательного процесса. Уважение к личности студента - это особое уважение к нему, признание уникальности его возможностей, заинтересованность в нем, желание понять, помочь. Позитивное взаимодействие, опирающееся на эмоциональный потенциал субъектов процесса обучения, позволяет аккумулировать познавательную активность студентов, существенно повышать уровень мотивации обучения и эффективность процесса обучения в целом.The article deals with psychological and pedagogical nature of development interest in music-performing activity through the interaction of the teacher and the student. Spiritual closeness between teacher and student is shifting of the emphasis from the formal-pedagogical to personal relationships, which are very important factor, determining the the results of the educational process. Respect to the personality of the student means special respect for him or her, recognition of the uniqueness of his or her capabilities, interest in him or her, desire to understand, to help and so on. Manifestation of respect is courtesy, communication culture, justice, sincerity, compassion, sympathy, empathy, tolerance etc.
  Повний текст PDF - 254.803 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Вовк В.
 • Ярова М.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Вовк В. Розвиток інтересу до музично-виконавської діяльності через взаємодію викладача й студента / В. Вовк, М. Ярова // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 36-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_7.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Вовк Віктор Михайлович (педагогічні науки)
 • Ярова Марина Вікторівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського