Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Барановська В. 
Організаційні форми навчання як компонент методичної системи формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів / В. Барановська // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 9-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_3
Розглянуто сучасні підходи до організації інформатичної підготовки майбутнього вчителя на компетентнісній основі, що передбачають гармонійне, виважене та доцільне поєднання традиційних і сучасних інформаційно-комунікаційних технологій підготовки майбутнього вчителя початкових класів. Структура системи інформатичних компетентностей майбутніх учителів надає можливість науково обгрунтувати методичну систему формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів і взаємозв’язки її компонентів: мети, змісту, методів, засобів і організаційних форм навчання.Рассмотрены современные подходы к организации информационной подготовки будущего учителя на компетентностной основе, предусматривающие гармоничное, взвешенное и целесообразное сочетание традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий подготовки будущего учителя начальных классов. Структура системы информационных компетентностей будущих учителей предоставляет возможность научно обосновать методическую систему формирования информационных компетентностей будущих учителей начальных классов и взаимосвязи ее компонентов: цели, содержания, методов, средств и организационных форм обучения.The article deals with new approaches to organization of informative future teachers’ training on competencybased grounds that providing harmonious, balanced and appropriate mix of traditional and modern information and communication technology training of future teachers of primary school. The structure of system of the informative competence of the future teachers provides scientific foundation of methodical system of formation informative competencies of the future primary school teachers and the relationship of its components: purpose, content, methods, tools and organizational forms of learning.
  Повний текст PDF - 263.317 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Барановська В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Барановська В. Організаційні форми навчання як компонент методичної системи формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів / В. Барановська // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 9-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_3.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Барановська Валентина Миколаївна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського