Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Комишан А. 
Удосконалення підготовки майбутніх фахівців фармації на основі реалізації особистісно орієнтованого навчання / А. Комишан // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 101-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_21
Визначено, що за сучасних умов розвитку вищої школи України одним із перспективних є особистісно орієнтоване навчання. На підставі теоретичних досліджень зроблено висновок, що таке навчання дозволяє студенту реалізовувати власні устремління, допомагає йому самовдосконалюватися. Сформульовано та теоретично обгрунтовано ключові організаційно-педагогічні умови особистісно орієнтованого навчання майбутніх фахівців фармації, що сприятимуть підвищенню рівня їх навчальних досягнень та розвитку особистісних якостей. Определено, что в современных условиях развития высшей школы Украины одним из перспективных является личностно ориентированное обучение. На основании теоретических исследований сделан вывод, что такое обучение позволяет студенту реализовывать собственные устремления, помогает ему самосовершенствоваться. Сформулированы и теоретически обоснованы ключевые организационно-педагогические условия личностно ориентированного обучения будущих специалистов фармации, способствующие повышению уровня их знаний и развития личностных качеств.It is determined that the personally oriented teaching is one of the perspectives in modern Ukrainian higher education. On the background of theoretical research it is cocluded that such teaching allows the students to realize their aspirations, directs the students to self-reliant actions, making decisions, abilities to adapt to new life conditions creative thinking, ability to react sufficiently to life’s challenges. The article considers the main organizational and pedagogical conditions of the personally oriented teaching of future specialists in pharmaceutical industry that will improve their level of educational achievement and the development of personal qualities.
  Повний текст PDF - 285.761 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Комишан А.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Комишан А. Удосконалення підготовки майбутніх фахівців фармації на основі реалізації особистісно орієнтованого навчання / А. Комишан // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 101-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_21.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Комишан Анатолій Іванович (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського