Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Дарманська І. 
Сутнісна характеристика поняття "управлінська компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу" / І. Дарманська // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 74-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_15
Розкрито сутнісну характеристику поняття "управлінська компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу". Автором проаналізовано принципи та концепції, які є основоположними началами формування багатогранної системи у сфері управління загальною середньою освітою, що складається із взаємопов’язаних і взаємодоповнювальних елементів. Під час формування управлінської компетентності у майбутніх керівників навчальних закладів наукові та науково-педагогічні працівники мають використовувати дослідження у наступних напрямах: правові аспекти управління навчальним закладом, теорію організації навчального закладу, менеджмент організації навчального закладу, трудові аспекти діяльності керівника навчального закладу, управління навчальною і виховною діяльністю, управління фінансово-економічною діяльністю, управління трудовими ресурсами, управління змістом робіт, управління інформаційними зв’язками, техніку управлінської діяльності, аудит і оцінювання управлінської діяльності, психологію управління, соціальну й екологічну безпеку діяльності, освітні технології. Раскрыта сущностная характеристика понятия "управленческая компетентность руководителя общеобразовательного учебного заведения". Проанализированы принципы и концепции, которые являются основополагающими началами формирования многогранной системы в сфере управления общим средним образованием, состоит из взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов. При формировании управленческой компетентности будущих руководителей учебных заведений научные и научно-педагогические работники должны использовать исследования по следующим направлениям: правовые аспекты управления учебным заведением, теорию организации учебного заведения, менеджмент организации учебного заведения, трудовые аспекты деятельности руководителя учебного заведения, управления учебной и воспитательной деятельностью, управления финансово-экономической деятельностью, управление трудовыми ресурсами, управление содержанием работ, управление информационными связями, технику управленческой деятельности, аудит и оценка управленческой деятельности, психологии управления, социальную и экологическую безопасность деятельности, образовательные технологии.The article describes the essential characteristic of the concept of "managerial competence of the head of educational institution". The author analyzes the principles and concepts that are the fundamental basis of the formation of a multifaceted system in the management of general secondary education, consisting of interrelated and mutually reinforcing elements. When forming managerial competence of the future managers of educational establishments, scientific and scientific-pedagogical workers should use the researches in the following directions.
  Повний текст PDF - 223.233 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Дарманська І.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Дарманська І. Сутнісна характеристика поняття "управлінська компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу" / І. Дарманська // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 74-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_15.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Дарманська Ірина Миколаївна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського