Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Голуб О. 
Тактика допомоги – важлива умова виховання самостійності учнів початкової школи / О. Голуб // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 70-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_14
Проаналізовано практику виховання самостійності в учнів початкової школи та досліджено умови використання тактики допомоги під час виховання цієї якості особистості. Зроблено висновок, що під час виховання самостійності виховні зусилля дорослих слід скеровувати на внутрішній світ дитини та використовувати педагогіку підтримки, яка спрямована на розвиток унікальності дитини, на становлення її авторської позиції в житті, підтримку її самостійності та дорослішання. Відзначено, що сучасний педагог початкової школи має оволодіти різними тактиками взаємодії з дитиною, а особливо тактикою допомоги, аналіз змісту якої в кожному конкретному випадку сприяє визначенню рівня вихованості самостійності в учня й дозволяє розробляти ефективні педагогічні заходи, що забезпечують індивідуальний підхід до кожного вихованця. Проанализирована практика воспитания самостоятельности в учащихся начальной школы и исследуются условия использования тактики помощи при воспитании этого качества личности. Сделан вывод, что при воспитании самостоятельности воспитательные усилия взрослых следует направлять на внутренний мир ребенка и использовать педагогику поддержки, направленной на развитие уникальности ребенка, на становление его авторской позиции в жизни, поддержку ее самостоятельности и взросления. Отмечено, что современный педагог начальной школы должен овладеть различными тактиками взаимодействия с ребенком, а особенно тактикой помощи, анализ содержания которой в каждом конкретном случае способствует определению уровня воспитанности самостоятельности у ученика и позволяет разрабатывать эффективные педагогические мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход к каждому воспитаннику.The article analyzes the practice of education independence for primary school pupils and study conditions for the use of assistance strategy in the education of the personality traits. It is concluded that in the upbringing of independence, adults’ educational efforts should be directed to the inner world of the child and used support pedagogy aimed at developing the uniqueness of the child, on the formation of its author's position in life support for his independence and adulthood. It is noted that the modern elementary school teacher should be able to use a variety of tactics of interaction with the child, and especially strategy.
  Повний текст PDF - 257.244 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Голуб О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Голуб О. Тактика допомоги – важлива умова виховання самостійності учнів початкової школи / О. Голуб // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 70-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_14.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Голуб Олена Вікторівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського