Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Гасюк І. 
Управління якістю діяльності фізкультурно-спортивних шкіл / І. Гасюк // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 58-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_12
Досліджено процес управління якістю діяльності фізкультурно-спортивних шкіл. Досліджено зміст нормативно-правової бази управління якістю на рівні операційного ядра, напрями та функції управління якістю окремої операційної одиниці. Визначено зміст системних складових управління якістю діяльності об’єкта управління. Визначено понятійний обсяг категорії "управління якістю діяльності фізкультурно-спортивної школи" на основі встановлення змісту функцій керівництва фізкультурно-спортивної школи. Охарактеризовано наріжні принципи процесу управління якістю та окреслено змістову матрицю підпроцесів управління за видами забезпечення діяльності фізкультурно-спортивної школи.Исследован процесс управления качеством деятельности физкультурно-спортивных школ. Исследовано содержание нормативно-правовой базы управления качеством на уровне операционного ядра, направления и функции управления качеством отдельной операционной единицы. Изложено содержание системных составляющих управления качеством деятельности объекта управления. Определен понятийный объем категории "управление качеством деятельности физкультурно-спортивной школы" на основе установления содержания функций руководства физкультурно-спортивной школы. Охарактеризованы краеугольные принципы процесса управления качеством и намечена содержательная матрица подпроцессов управления по видам обеспечения деятельности физкультурно-спортивной школы.The article examines the process of quality management of the activities of sports schools. The content of the regulatory framework of quality management at the level of the operational core, direction and control functions of management of separate operating unit have been nvestigated. The content of the system components of the quality management of activities of the object of management has been determined. The conceptual scope of the category of "quality management of the activities of sports school" has been defined, on the basis of the establishment of the content of functions of management of the sports school.
  Повний текст PDF - 264.412 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Гасюк І.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Гасюк І. Управління якістю діяльності фізкультурно-спортивних шкіл / І. Гасюк // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 58-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_12.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського