Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Блажевич Ю. І. 
Актуалізація викладання курсу релігієзнавства як важливий чинник виховання духовності та толерантності студентської молоді, професійної підготовки фахівців початкової ланки освіти / Ю. І. Блажевич // Педагогічний дискурс. - 2012. - Вип. 12. - С. 43-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_12_9
На основі вивчення останніх досліджень ы публікацій вітчизняних і зарубіжних вчених висвітлено проблему актуалізації викладання курсу релігієзнавства як важливого чинника виховання духовності та толерантності студентської молоді, професійної підготовки фахівців початкової ланки освіти.На основе изучения последних исследований и публикаций отечественных и зарубежных ученых освещена проблема актуализации преподавания курса религиеведения как важного фактора воспитания духовности и толерантности студенческой молодежи, профессиональной подготовки специалистов начального звена образования.In the article on the basis of study of recent researches and publications of domestic and foreign scholars the author highlights the problem of updating the teaching of religion studies as an important factor of bringing up spirituality and toleranceof students and professional training of elementary-level education specialists.
  Повний текст PDF - 255.19 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Блажевич Ю.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Блажевич Ю. І. Актуалізація викладання курсу релігієзнавства як важливий чинник виховання духовності та толерантності студентської молоді, професійної підготовки фахівців початкової ланки освіти / Ю. І. Блажевич // Педагогічний дискурс. - 2012. - Вип. 12. - С. 43-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_12_9.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського