Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Будянська В. А. 
Модель культури ділового спілкування майбутніх економістів / В. А. Будянська // Педагогічний дискурс. - 2012. - Вип. 12. - С. 64-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_12_14
Розглянуто засади формування моделі культури ділового спілкування студентів у процесі їх професійної підготовки. Проаналізовано поняття „культура” з урахуванням різних підходів – лінгвістичного, психолого-педагогічного, соціального. Визначено засади культури спілкування, розглянуто та проаналізовано підгрунтя культури ділового спілкування. Розглянуто компоненти моделі культури ділового спілкування студентів-економістів: мотиваційно-ціннісний, мовленнєво-інформаційний, операційно-діяльнісний. Розкрито специфіку формування культури ділового спілкування в економічному ВНЗ: студенти повинні вчитися правильно пояснювати певні економічні явища, оформляти та працювати з діловою кореспонденцією, вчитися умінню вести майбутні ділові переговори, заключати контракти тощо.Рассмотрены основы формирования модели культуры делового общения студентов в процессе их профессиональной подготовки. Проанализировано понятие “культура” с учетом различных подходов – лингвистического, психолого-педагогического, социального. Определены основы культуры общения, проанализированы вопросы культуры делового общения. Рассмотрены компоненты модели культуры делового общения студентов-экономистов: мотивационно-ценностный, лингво-информационный, операционно-деятельностный. Раскрыта специфика формирования культуры делового общения в экономическом ВНЗ: студенты должны учиться правильно объяснять определенные экономические явления, оформлять и работать с деловой корреспонденцией, учиться умению вести будущие деловые переговоры, заключать контракты и т. п.The bases of forming the model of culture of business communication of students in the process of their professional training are considered in the article. The term „culture” is analyzed taking into account different approaches – linguistic, psychological, pedagogical and social. The bases of culture of communication are analyzed in the work, the basis of culture of business communication is considered and analyzed, the components of model of culture of business communication of students are outlined: motivational and valued, linguistic and informative, operational and active. The specifics of forming the culture of business communication in economic institutes is outlined: students must study to explain certain economic phenomena correctly, work with business correspondence, conduct future business negotiations, sign contracts etc.
  Повний текст PDF - 209.735 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Будянська В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Будянська В. А. Модель культури ділового спілкування майбутніх економістів / В. А. Будянська // Педагогічний дискурс. - 2012. - Вип. 12. - С. 64-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_12_14.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Будянська Вікторія Анатоліївна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського